Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Ook lid worden van de VvOCM?

Evaluatie Door Cliënten Bekeken

donderdag 30 mei 2013 / Categorieën: Niet-leden
In maart hebben we alle leden gevraagd naar de ervaringen met het meten van patiëntenervaringen en specifiek met de methode Door Cliënten Bekeken (DCB). Het digitale onderzoek leverde een mooie respons op van 321 deelnemers. Van deze groep heeft 15% deelgenomen aan een DCB-traject. Ruim 50% van de respondenten kent DCB wel, maar heeft niet meegedaan. Ruim 64% overweegt om in de toekomst wel een DCB-traject op te starten.

 

De belangrijkste redenen om niet mee te doen zijn de hoge kosten, de tijdsinvestering en de matige gebruiksvriendelijkheid voor de cliënt. Van de oefentherapeuten die wel een DCB-traject hebben doorlopen, zou meer dan de helft het aanbevelen aan anderen. Bijna 65% is tevreden over de gebruiksvriendelijkheid, zowel voor de praktijk zelf als voor de patiënt. Het eindresultaat wordt vaak als ‘goed’ omschreven, alhoewel er ook veel aanmerkingen zijn over de vraagstelling (met name de inhoud van de vragen) en de uitvoer door en het contact met ARGO. Bovendien moet je in vrij korte tijd veel patiënten vragen mee te doen. Dit verloopt niet altijd vlekkeloos, omdat veel patiënten intussen ‘enquêtemoe’ worden. Ook het vormen van groepen (om mee te kunnen doen aan een DCB-traject) leverde voor verschillende oefentherapeuten een probleem op.

Een patiëntenonderzoek als DCB wordt zeker gewaardeerd en als belangrijk gezien, maar aan de uitvoering kan veel worden verbeterd. Een aantal oefentherapeuten geeft aan het jammer te vinden dat er (nog) geen alternatieven zijn.

 

De VvOCM is blij met de respons op deze evaluatie. Op dit moment is er weinig verandering zichtbaar ten aanzien van de genoemde knelpunten (communicatie, kosten), ondanks herhaaldelijke verzoeken van de VvOCM richting ARGO. De resultaten bieden voldoende aanknopingspunten om te onderzoeken welke andere gevalideerde cliëntervaringsonderzoeken er zijn. We houden u op de hoogte!
Vorige artikel EenVandaag: fysiotherapie en basispakket
Volgende artikel VGZ handhaaft verbijzonderd tarief psychosomatische oefentherapie

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl