Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Gemeenten treuzelen met concreet zorgbeleid

dinsdag 11 maart 2014 / Categorieën: Niet-leden

Gemeenten hebben moeite om hun nieuwe zorgtaken tijdig in praktisch beleid te vertalen. Dit komt naar voren uit de laatste meting uit het transitie-volgsysteem Wmo. Daarmee komt de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 in het gedrang.  Gemeenten hebben naar eigen idee hun nieuwe taken voldoende verkend. Zo’n 77 tot 88 procent van de gemeenten denkt voldoende inzicht in de omvang van de doelgroep en infrastructuur te hebben om de richting van het nieuwe zorgbeleid bepalen.

 

Twijfel

Toch zitten er lacunes in deze verkenning. De gemeenten vinden dat er via onder meer het Wmo-kantoor, Vektis, CAK en CIZ veel informatie beschikbaar is, maar dat deze vaak onvoldoende op elkaar aansluit. Ook zijn de gegevens niet altijd gedetailleerd genoeg. Bovendien is er twijfel over de betrouwbaarheid van de informatie gelet op verschillen tussen gegevensbestanden.

 

Onbekend

Daarnaast blijken gemeenten geen goed beeld te hebben van de mogelijkheden tot samenwerking met de zorgverzekeraars c.q. zorgkantoren. Meer dan zeven van de tien gemeenten hebben deze samenwerking niet of niet voldoende in kaart gebracht.  

 

Doorvertaling

Uit de peiling blijkt dat de acht van de tien gemeenten inmiddels een richtinggevend kader hebben opgesteld voor hun nieuwe zorgtaken. Dat is 30 procent meer dan bij de voorlaatste peiling in oktober.
Maar de schoen wringt als het gaat om de doorvertaling naar concreet beleid. De gemeenten geven aan er nog niet in geslaagd te zijn om een sturingsmodel voor hun nieuwe zorgtaken te ontwikkelen. Zo is de wijze van toegang tot de zorg in nog geen vier van de tien gemeenten in een beleidsplan opgenomen. De inrichting van de lichte en zware ondersteuning is in nog geen twee van de tien gemeenten op papier vastgelegd.

Een sluitend antwoord op de overgang van de huidige cliënten naar het nieuwe regime hebben veel gemeenten evenmin gevonden. Hetzelfde geldt voor de wijze van contractering, de systematiek rond de eigen bijdrage en de plek van het pgb.

 

Tijdspad

Daarmee komt het tijdspad voor de invoering van het pgb in het gedrang, constateert het Kennisnetwerk Wmo, dat het transitie-meting uitvoert. “Gelet op het feit dat dit beleidsplan met inhoud volgens het stappenplan eind 2013/ begin 2014 gereed moet zijn om over te kunnen gaan tot voorbereiding en implementatie (bestek, verordening  en contractering) is ook dit een aandachtspunt voor de komende tijd.”   

 

Uitstel

Overigens moeten zowel de Tweede als Eerste Kamer zich nog uitspreken over de overheveling van de zorgtaken naar de gemeenten. Daardoor is het voor gemeenten en andere betrokken partijen lastig om vervolgstappen te zetten. Voor het CDA is de gang zaken inmiddels reden om te pleiten voor uitstel van de operatie.

 

Bron: Skipr

Vorige artikel Werkconferentie nieuwe kwaliteitscriteria
Volgende artikel Artrose Netwerk groeit