Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Goed Bericht van Agis gemeente polis!

maandag 31 maart 2014 / Categorieën: Niet-leden

Achmea/Agis Amsterdam polis

Er is veel onduidelijkheid ontstaan rondom de vergoeding van oefentherapie binnen de Amsterdam polis. Dit is een polis die de gemeente Amsterdam heeft afgesloten voor haar inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen.

In 2013 werd oefentherapie nog onbeperkt vergoed binnen de polis. Dat leek in 2014 ook zo te zijn. Er is echter een fout in de communicatie geslopen. Hierdoor lijkt nu dat er slechts 12 behandelingen oefentherapie vergoed worden (gelijk aan fysiotherapie). Voor aandoeningen op de chronische lijst zouden de eerste 20 behandelingen vergoed moeten worden, deze zinsnede is echter niet opgenomen in de polisvoorwaarden. Er heerst nu zowel bij de verzekerden als bij de oefentherapeuten onduidelijkheid over de exacte vergoeding. Een van de leden heeft hierover een klacht ingediend bij de NZa. De VvOCM heeft dit aangekaart bij Achmea -  deze samenwerking heeft het volgende  resultaat, hieronder volgt de letterlijke tekst uit de mail:

De voorwaarden van artikel 8e Oefentherapie Cesar/Mensendieck voor verzekerden vanaf 18 jaar van de aanvullende verzekeringen Amsterdam en Plus Amsterdam worden aangepast. Het aantal behandelingen waarop een verzekerde aanspraak heeft bij een gecontracteerde aanbieder zal in 2014 gelijk zijn aan dat van 2013. Dat betekent dat alle medisch noodzakelijke behandeling worden vergoed.

 

Door deze aanpassing is het nu niet nodig artikel 8c Fysiotherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar met een chronische aandoening (‘lijst Borst’) uit te breiden met oefentherapie Cesar/Mensendieck.

 

Met de gemeente Amsterdam zal worden afgesproken dat in 2015  artikel 8c zal worden uitgebreid met oefentherapie Cesar/ Mensendieck en het aantal behandelingen in artikel 8e  Oefentherapie Cesar/Mensendieck voor verzekerden conform de eerdere afspraak wordt verlaagd naar 12 behandelingen.

 

Agis zal de verzekerden die het betreft op de hoogte stellen van de juiste vergoeding voor 2014.

Wij betreuren het zeer dat deze situatie is ontstaan en doen er alles aan om te zorgen dat dit zich niet herhaalt.  
Ik dank u hartelijk voor uw positieve insteek en begrip.   

Kort samengevat:

Verzekerden die gebruik maken van de Agis Amsterdam polis krijgen in 2014 alle noodzakelijke behandelingen vergoed.

Vanaf 2015 zal de vergoeding gelijk getrokken worden met de vergoeding fysiotherapie.

Dat betekent dat 12 behandelingen oefentherapie vergoed zullen worden en voor aandoeningen van de chronische lijst de eerste 20.

Vorige artikel Oproep leden REOS gebied
Volgende artikel ONVZ: Het beste zorgidee

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl