Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

HERINNERING: Enquête monitor paramedische zorg 2018

maandag 3 september 2018 / Categorieën: Niet-leden

 

De NZa heeft alle paramedische zorgverleners gevraagd om mee te werken aan de monitor paramedische zorg. Medio juli hebben we dit onderzoek al bij jullie aangekondigd via een eerder bericht op deze website. De monitor vormt een belangrijke basis om regelgeving nauwer aan te laten sluiten op de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom is jouw inbreng van groot belang. Help jij mee?

Wat staat er in de monitor?
De monitor paramedische zorg beperkt zich tot de paramedische sectoren die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) reguleert, namelijk fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. De monitor beschrijft de ontwikkelingen in de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de paramedische zorg. Het is dus geen kostprijsonderzoek om tarieven te bepalen. 

Meer over de enquête
De enquête voor zorgaanbieders is onderdeel van de NZa-dataverzameling voor deze monitor. Ook zorgverzekeraars ontvangen een vragenlijst.
In de enquête staan vragen over bijvoorbeeld het contracteerproces, de tarieven, de omzet, de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid. Met die informatie kan in kaart worden gebracht hoe de tarieven voor de paramedische zorg zich hebben ontwikkeld in de loop van de jaren, welke afspraken worden gemaakt tussen verzekeraars en aanbieders, welke kwaliteitsafspraken er worden gemaakt en of er sprake is van wachttijden voor deze zorg. 

Doe jij mee?
De informatie uit de enquête vormt een belangrijke basis om regelgeving nauwer aan te laten sluiten op de dagelijkse zorgpraktijk. Jouw antwoorden zijn van groot belang als aanvulling op en voor verdere duiding van de informatie uit kwantitatieve databronnen, zoals de Vektis-data. Daarom nodigen wij jou vanuit VvOCM van harte uit om deze enquête in te vullen! Klik hier om de officiële uitnodiging van de NZa te lezen.

De enquête is online beschikbaar tot 9 september a.s.
Klik hier om in te vullen: Enquête zorgaanbieders monitor
Per praktijk wordt gevraagd één enquête in te vullen - dat is de reden dat de AGB-code van de praktijk wordt gevraagd.

Vragen?
Bij vragen kun je contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa via telefoonnummer 088 - 770 8 770, of per e-mail: info@nza.nl

Vorige artikel Evaluatie FBZ lidmaatschap en FBZ-nieuwsbrief
Volgende artikel Logopedische zorg zwaar onder druk