Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Hoe versterken we de zorg in de eerste lijn?

Hoe versterken we de zorg in de eerste lijn?

dinsdag 8 november 2022 / Categorieën: Niet-leden

VvOCM werkt, samen met onze PPN-partners en andere eerstelijnszorgverleners,  uit hoe we de zorg rondom de patiënt met elkaar beter vorm kunnen geven. Dit doen we vanuit het project ‘Visie op de Eerstelijns Zorg’ dat valt onder het Integraal Zorgakkoord (IZA). Directeur Viola Zegers: “We hebben tijdens dit project de kans om de oefentherapeut goed zichtbaar te maken en onze plek in de eerste lijn te claimen. We brengen actief in welke praktische knelpunten we ervaren in de beweging naar passende zorg, zoals de beperkte aanspraak en het eigen risico binnen de eerste lijn.”

 

Kansen voor de paramedicus

Onder leiding van de Rebel Group en in opdracht van het Ministerie van VWS ging het project ‘Visie op de Eerstelijns Zorg’ eind oktober van start. “Meedenken en meepraten over hoe we de eerstelijnszorg gaan versterken, biedt kansen voor ons als paramedische sector. Zorg in de wijk moeten we toch echt samen doen, daarom is het goed dat we elkaar ook op landelijk niveau treffen. Niet alleen in paramedisch verband, maar breder, met alle partijen die rondom de patiënt staan. We juichen het toe dat in de uitwerking van het zorgakkoord ruimte wordt geboden om specifiek per zorgsoort input te geven”, aldus Zegers, die ook voorzitter is van het Paramedisch Platform Nederland.

 

Complexere zorgvragen

Steeds meer mensen zullen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg, is de verwachting die in het IZA te lezen valt. Oorzaken hiervan zijn de vergrijzing, de beweging naar passende zorg en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen.

De eerstelijnszorg is grotendeels kleinschalig en monodisciplinair georganiseerd. Patiënten hebben daardoor ook vaak te maken met meerdere zorgaanbieders. De huidige structuur van de eerstelijnszorg betekent ook dat er veel op individuele zorgverleners aankomt en zij steeds minder met zorgverlening en steeds meer met randzaken bezig zijn.

 

Doel van het project

Het project moet eind januari 2023 een visie en plan opleveren dat de speerpunten uit het IZA bevat: optimaal benutten van beschikbare personele capaciteit en expertise, meer tijd voor de patiënt, organiseren en samenwerken, inhoud en kwaliteit van zorg, en beschikbaarheid en inzet van financiële middelen.

In de projectplanning zijn vaste momenten opgenomen waarop de betrokken partijen de achterban kunnen informeren en/of raadplegen.

 

Aangesloten partijen

De volgende partijen maken deel uit van het project ‘Visie op de Eerstelijns Zorg’:

 • Paramedisch Platform Nederland (VvOCM, EN, NVH, NVLF, OVN, NvD)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Verenso
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • Actiz
 • Zorgthuis.nl
 • Patientenfederatie Nederland
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Ineen
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Zorgverzekeraars Nederland

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft het IZA niet ondertekend en sluit op dit moment (nog) niet aan bij dit project. Zegers: “De huisartsen zijn ontzettend belangrijk, zonder hen kunnen we de basiszorg niet op peil houden. De huisartsen moeten absoluut betrokken worden in gesprekken over de inrichting van de eerstelijn. Wij geloven dat paramedici de huisartsen kunnen ontlasten. VvOCM vindt het belangrijk dat ook de LHV aansluit, maar we respecteren het standpunt van de LHV.”

Vorige artikel Beleid Beluurtje: Kwaliteitscriteria 2025 – 2030
Volgende artikel Beleid Beluurtje: Integraal Zorgakkoord

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl