Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 geactualiseerd

KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 geactualiseerd

maandag 7 maart 2022 / Categorieën: Niet-leden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie heeft het KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij Covid-19 herzien en in maart 2022 gepubliceerd. Het standpunt is een leidraad en biedt aanbevelingen voor het fysiotherapeutisch handelen, zoals diagnostiek, meetinstrumenten, behandeling, evaluatie en samenwerking met andere (para)medische disciplines. Sinds versie 2.0 (uit juni 2020) is er meer fysiotherapeutische expertise en meer evidentie gekomen over het klinisch beeld van patiënten, het beloop van de klachten en het herstel in de eerste lijn. Daarom is het standpunt geactualiseerd. 

Commentaar van VvOCM slechts deels overgenomen
De herziening betreft vooral de beschrijving van de inhoud van goede fysiotherapeutische zorg voor patiënten die herstellen na COVID-19. Het is belangrijk dat je de inhoud van dit standpunt en de aanbevelingen voor de samenwerking met de fysiotherapeut kent. VvOCM voorzag het standpunt in januari 2021 (in samenwerking met enkele leden) van commentaar. Onze opmerkingen zijn helaas slechts gedeeltelijk overgenomen. Zo deed VvOCM aanvullingen voor de indicatie voor de oefentherapie die slechts deels zijn overgenomen.  

De belangrijkste aanbevelingen lees je in de samenvatting van het standpunt op pagina 4 en 5. 

Vorige artikel Viola Zegers: voorzitter Paramedisch Platform Nederland:
Volgende artikel Tijdelijk lagere personeelsbezetting VvOCM-bureau

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl