Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Marianne de Jong nieuwe directeur-bestuurder VvOCM

dinsdag 5 september 2023 / Categorieën: Niet-leden

'Samen zijn we meer en krachtiger'

Frans Koornberg kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder van VvOCM: “Het bestuur ziet in Marianne een ervaren, creatieve en resultaatgerichte verbinder die zich al een goed beeld heeft gevormd van wat nodig is om de oefentherapeut te vertegenwoordigen. Naast haar werkervaring in de zorg, een waardevol netwerk en leidinggevende capaciteiten spreekt ook haar maatschappelijke betrokkenheid ons aan. Zo heeft Marianne stichting Amigoal opgericht met als doel om sport-, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten voor jongeren in Suriname te ontwikkelen die bijdragen aan gezondheid en welzijn én ontsporing proberen te voorkomen.” 
 

Toegevoegde waarde

Marianne de Jong: “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij VvOCM. Ik kijk ernaar uit om de kracht die in het vak én in de vereniging zit nog beter te benutten. Hierbij stel ik me VvOCM voor als een levendige vereniging waarin we in contact zijn met de achterban en stakeholders en de toegevoegde waarde voor leden vergroten. Daarnaast zullen we de unieke positie van de oefentherapeut binnen het domein beweegzorg claimen. En dat is nodig: de huidige situatie in de zorg vraagt om snel schakelen om het vak van de oefentherapeut toegankelijk te houden.”

 

Transparante en onderscheidende voordelen

In eerste instantie zal Marianne de Jong zich focussen op de fundamenten van de interne organisatie. De service aan leden moet zich vertalen in transparante en onderscheidende voordelen. “Ik wil me inzetten voor een stevige footprint van ons domein met een sterke eerste lijn met minder bureaucratie en administratieve processen waardoor de oefentherapeut met het vak en de patiënt bezig kan zijn. Hiertoe zullen we als vereniging oplossingen moeten ontwikkelen die ontzorgend werken en voordelen kennen voor onze leden.”

 

Goede verstandhouding met stakeholders

In de afgelopen jaren heeft VvOCM goede relaties opgebouwd met andere paramedische belangenverenigingen, zorgverzekeraars en stakeholders zoals VWS, ZonMw en de Patiëntenfederatie. Frans Koornberg: “Dat deze verstandhouding goed is hebben we vooral te danken aan de verbindende kwaliteiten van Viola Zegers. Tot het laatste moment, op haar laatste werkdag, heeft zij zich hard gemaakt voor de positie van de oefentherapeut. Het bestuur is Viola dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze beroepsgroep.” 

 

Meer over de procedure

Samen met een recruiter heeft het bestuur de procedure voor het aanstellen van de directeur-bestuurder ingevuld. In de eerste fase, het werven, is vooral ingezet op de sociale netwerken rondom VvOCM. Het doel was om kandidaten aan te trekken die al verbonden zijn met de vereniging en haar leden. Vervolgens zijn drie kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan de gesprekken. Tijdens het eerste gesprek heeft de recruiter zich een beeld gevormd van de drijfveren van de kandidaten. Een belangrijk doel was om te zien of de kandidaten matchen met de cultuur van de vereniging. Hierna volgde een gesprek met een afvaardiging van het bestuur. Voorafgaand aan het derde gesprek kregen de kandidaten de opdracht om hun visie op het toekomstvisiedocument uiteen te zetten. Bij dit gesprek zijn ook medewerkers van het bureau betrokken. Hierna is gekozen voor de aanstelling van Marianne de Jong als directeur-bestuurder van VvOCM.

 

Vorige artikel Check je Vektis gegevens
Volgende artikel Spiegelinformatie oefentherapie

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl