Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuw organisatiemodel VvOCM ingericht

Nieuw organisatiemodel VvOCM ingericht

donderdag 4 januari 2024 / Categorieën: Niet-leden

Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering (12 december) is ingestemd met de benoeming van Marianne de Jong als directeur-bestuurder en Marion Vermeer als lid van de Raad van Toezicht. Eerder zijn Frans Koornberg, Rens Koole, Marieke van den Akker en Michel Raaphorst al benoemd tot leden van de Raad van Toezicht. Margreet Wortman en Jan-Paul van Wingerden nemen zitting in de Raad van Advies. Dit organisatiemodel is in werking getreden vanaf 1 januari 2024.

Deze structuurwijziging maakt het mogelijk om sneller te kunnen inspringen op ontwikkelingen waardoor de belangen van alle bij VvOCM aangesloten oefentherapeuten beter behartigd kunnen worden.

Niet veranderd is de positie van leden: de Algemene Vergadering is én blijft het hoogste orgaan binnen onze beroepsvereniging. Leden beslissen over het beleid van VvOCM. Als het gaat om bepaalde dossiers dan zullen we een beroep doen op de expertise van oefentherapeuten.  

We kijken ernaar uit om samen invulling te geven aan het versterken van de positie van de oefentherapeut binnen het domein beweegzorg.

Wil je meer weten over de taken van de Raad van Toezicht? Klik hier.
Klik hier voor een artikel waarin de leden van de Raad van Advies ingaan op hun rol en hun visie op de oefentherapie.

Vorige artikel IO: handige tips voor je accreditatieaanvraag
Volgende artikel 1 juni: event 20 jaar VvOCM

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl