Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Viola Zegers: voorzitter Paramedisch Platform Nederland:

Viola Zegers: voorzitter Paramedisch Platform Nederland:

maandag 28 februari 2022 / Categorieën: Niet-leden

Viola Zegers nam per 1 januari het voorzittersstokje van Paramedisch Platform Nederland (PPN) over. Onder PPN vallen de beroepsverenigingen van de Diëtisten, Ergotherapeuten, Logopedisten, Huidtherapeuten, Oefentherapeuten en sinds kort ook de Optometristen. Tijd voor een nadere kennismaking.   

Achtergrond  

Viola is van oorsprong oefentherapeut en voerde 19 jaar lang een eerstelijns praktijk. “Ik schoolde mij ondertussen op gebieden als communicatie en bedrijfskunde. Toen ik in 2004 ging werken voor de Vereniging van Oefentherapeuten (VvOCM) raakte ik weer betrokken bij mijn oude vak waar ik zoveel passie voor heb. Het is zo mooi om mensen plezier in bewegen te leren of terug te geven. De afgelopen zes jaar was ik lid van het PPN-bestuur, waarvan ik een van de medeoprichters ben. Elke twee jaar rouleert het voorzitterschap en nu is het mijn beurt om die taak op me te nemen. Ik heb ontzettend veel zin om daar invulling aan te geven, samen met de andere bestuursleden.” 

Wat wordt voor jou het grootste verschil tussen de rol als bestuurslid en de voorzittersrol? 

“Leuke vraag, ik hoop niet al teveel, tenminste niet qua tijdsinvestering, want alle bestuursleden hebben zo hun rol. Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor stakeholders. Als er issues of vragen zijn dan ben ik degene die benaderd wordt en ben ik naar buiten toe de meer de spreekbuis. Daarbij blijven we taken in het PPN-bestuur goed verdelen. Samen met de ambtelijk secretaris bereid ik de bestuursvergaderingen voor. In mijn voorzitterschap is het aan mij om vergaderingen in goede banen te leiden.” 

Speerpunten 

“Er zijn een aantal speerpunten waar ik graag mijn aandacht op wil vestigen. PPN heeft de overtuiging dat paramedici duurdere zorg kunnen voorkomen en dat doen we graag. Om dat de toegankelijkheid van de paramedische zorg nu niet altijd goed geregeld is, stromen patiënten soms door naar de tweede lijn en duurdere zorg. Dat is jammer want juist paramedici dragen bij aan functioneren en participeren in de samenleving en daarmee aan de kwaliteit van leven. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat patiënten langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Door ons in te zetten, ontlasten we ook de overvolle huisartsvoorzieningen. Kortom, investeren in paramedische zorg is noodzakelijk en in belang van zowel de individuele burger als van de maatschappij. Dat nemen we mee als inzet voor het nieuw af te sluiten hoofdlijnenakkoord. Het huidige akkoord loopt namelijk dit jaar af. Daar hoort wel een passende honorering bij. Die honorering is een speerpunt dat de komende jaren op de agenda blijft. Want onze leden moeten wel een belegde boterham kunnen verdienen. ” 

Hoe ga jij invulling geven aan jouw rol als voorzitter? 

“Ik zal dat doen op een constructieve manier waarbij ik de samenwerking en de dialoog opzoek  met respect voor ieders rol. De speerpunten waar we voor staan, blijf ik daarbij kenbaar maken. Daar heb ik veel zin want mijn hart ligt bij de paramedische sector in de breedte en bij beweegzorg in het bijzonder.” 

Hoe zie je de toekomst van PPN? 

“Als afzonderlijke kleine beroepsorganisaties zijn we kwetsbaar. Door slimmer met elkaar samen te werken, kunnen we als geheel een sterkere positie innemen. Het toverwoord daarbij is vertrouwen. Werken vanuit vertrouwen geeft positieve energie. Ik zie hierin een doorontwikkeling van PPN als organisatie voor me. We hebben successen geboekt, die veel werk voor ons met zich meebrengen en we zijn een aantal projecten gestart waar we ons vol energie voor in willen blijven zetten. Daar is voor PPN een verdere professionaliseringsslag voor nodig. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van richtlijnen. Er moeten wel middelen beschikbaar komen voor formatie, doorontwikkeling en duurzame borging. Momenteel worden er ook externe bureaus ingehuurd om zaken op de rit te krijgen, ik wil dat we als PPN-verenigingen zelf middelen efficiënt in kunnen zetten en zo met elkaar stappen zetten naar een robuustere organisatie.” 

Je hebt het over het belang van vertrouwen, waarin is dat belangrijk? 

“Het is niet wenselijk dat we overal met alle zes de partijen aanschuiven. We danken ons succes  aan het feit dat er afvaardigingen naar een overleg gaan om alle beroepsverenigingen te vertegenwoordigen. Daarvoor is het nodig dat je elkaar vertrouwt en mandateert. Voor dat vertrouwen is het nodig dat je elkaar goed kent en elkaars positie en boodschap kunt vertalen. We moeten dus door ontwikkelen naar een werkwijze waarbinnen afstemmingsprocessen gesmeerd lopen. Voor mij speelt vertrouwen daar een belangrijke rol in.” 

Niet alle leden van de aangesloten verenigingen zijn even goed op de hoogte van wat PPN precies is en doet. Hoe wil jij PPN bekender maken? 

“Het is bij de verenigingen heel verschillend hoe PPN bekend is onder de leden. Bij VvOCM kennen onze leden PPN omdat ik zelf met de leden in de communicatie benoem wat we als VvOCM met PPN voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld in jaarverslagen en nieuwsberichten. We hebben er als verenigingen bewust voor gekozen om vanuit de eigen vereniging te blijven communiceren naar je achterban, leden zijn immers lid van hun eigen beroepsvereniging. Maar ik denk dat binnen de communicatie van de beroepsverenigingen PPN absoluut meer aandacht moet zijn, zodat het besef ook bij de achterbannen groeit dat samenwerken loont. Ik ga dat ook zeker op de PPN-agenda zetten.” 

Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar. Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

“Over twee jaar hoop ik dat PPN is doorontwikkeld naar een stevigere, intensiever samenwerkende organisatie. En als ik kijk naar buiten dan hoop ik te bereiken dat de paramedicus goed zichtbaar is en zijn verdiende positie heeft binnen het zorgstelsel. En dat de paramedicus sneller ingezet wordt tegen een fatsoenlijk honorarium. We worden uitgedaagd om zichtbaar te maken hoe paramedici bijdragen aan het voorkomen en ontlasten van duurdere zorg. We zeggen het wel en horen het van patiënten en gaan ermee aan de slag om dat goed te onderbouwen met data en cijfers. Projecten binnen de bestuurlijke afspraken maken dit mogelijk. Ik weet niet of dat in twee jaar tijd zal lukken. Maar er zal in die periode wel een mooie aanzet gemaakt zijn.” 

Tekst: Michelle Iwema 

 

Vorige artikel ZorgDomein-abonnement extra voordelig voor VvOCM-leden
Volgende artikel KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 geactualiseerd

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl