Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Onderzoek naar stigmatisering door zorgprofessionals

woensdag 12 juli 2017 / Categorieën: Niet-leden

Er is een grote kans dat u tijdens uw werk een jongere tegenkomt met overgewicht of obesitas. Veel van deze jongeren krijgen helaas op een dagelijkse basis te maken met stigma. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat gewichtsgerelateerde stigmatisering door zorgprofessionals erg vaak voorkomt. Dit heeft grote gevolgen voor de patiënt, maar ook op de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is niet bekend of dit probleem zich ook voordoet in Nederland. Om deze reden doet Care4Obesity een klein onderzoek naar stigmatisering door Nederlandse zorgprofessionals (in opleiding) die jongeren tussen de 4 en de 19 jaar behandelen.
Wij zijn op zoek naar oefentherapeuten die jongeren tussen de 4 en de 19 jaar behandelen. Met dit onderzoek willen we meer bewustwording en begrip over het onderwerp stigma te creëren. Daarnaast willen we stigmatisering door zorgprofessionals (in opleiding) in Nederland in kaart brengen.

Wil je mee willen helpen aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit 22 vragen. Je bent er ongeveer 5 minuten mee bezig.
 
Alvast bedankt namens het onderzoeksteam:
dr. Roxanna Camfferman, dr. Jutka Halberstadt, prof. Jaap Seidell
Care4Obesity, Vrije Universiteit Amsterdam

Vorige artikel Denkt u mee over zorg en hulp in Nederland?
Volgende artikel Op zoek naar een waarnemer?

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl