Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Online Symposium opleiding oefentherapie - juni 2022

Halfjaarlijkse online symposium van de opleiding Oefentherapie HvA voor partners uit het werkveld

dinsdag 7 juni 2022 / Categorieën: Agenda

Op 13 juni gaan we online met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van ons vakgebied en beroepsmogelijkheden van de oefentherapeut. Speciale aandacht is er dit keer voor Leefstijl(geneeskunde) en daaraan verbonden Positieve Gezondheid. Gastspreker José Werneke-Verkerk vertelt ons meer over de rol van voeding bij leefstijl(geneeskunde) vanuit het perspectief van ons als paramedische zorgprofessionals.

SPREKER

José Werneke is Diëtist, Leefstijlcoach en Docent-onderzoeker van opleiding Voeding en Diëtiek bij de Hogeschool van Amsterdam. LinkedIn profiel

AchtergrondInformatie:

PROGRAMMA

13:00 Welkom en opening
13:05 Opleidingsontwikkelingen rondom Leefstijlcoaching en Interprofessionele Paramedische Zorg. Wat betekent dat voor de stages?
14:15 Pauze
14:30 Lezing: “Leefstijlgeneeskunde, Voeding en Paramedische Zorg door José Werneke
15:15 Pauze
15:30 Workshop ronde : Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
16:15 Pauze
16:30 Afsluiting en evaluatie
17:00 Einde symposium

PRAKTISCHE ZAKEN

  • Privacy: De link die u via de mail krijgt toegestuurd na inschrijving is alleen beschikbaar op 13 juni 2022. Er worden geen opnamen gemaakt, wel worden sfeer foto’s gemaakt voor promotie activiteiten van de bachelor oefentherapie. Als u uw camera aanzet tijdens het seminar geeft u toestemming voor het gebruik van deze beelden.
  • U kunt actief deelnemen door vragen te stellen via de chat of live tijdens de bijeenkomst waarbij we vragen uw camera aan te zetten.
  • U ontvangt na afloop via e-mail een evaluatie met het verzoek ook enkele reflecties te delen. Het invullen van deze evaluatie is een voorwaarde om de geaccrediteerde scholingspunten KP te ontvangen. Bij de evaluatie ontvangt u ook de presentatie van de gastspreker en de posters van studenten als extra middel om te komen tot professionele verdieping /reflectie (t.b.v uw IPO – KP).

ACCREDITATIE

Voor het deelnemen aan het symposium incl. het invullen van de evaluatie en reflectie ontvangt u 4 accreditatiepunten (cursusnaam: Werkveldstudiemiddag HvA: Samenwerken met stagiaires (ID nummer: 309327).

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via stagecoordinatie.otm@hva.nl.

Vorige artikel 1 juni Dag van de Oefentherapeut!
Volgende artikel Oproep Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk
Georganiseerd doorHogeschool van Amsterdam

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl