Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Oproep Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

Oproep Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

dinsdag 7 juni 2022 / Categorieën: Niet-leden

Oproep Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

Alle professionals die werken met kinderen en/of ouders zijn verplicht te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De uitvoering kan in de praktijk best lastig zijn, ook omdat professionals er (gelukkig) niet allemaal dagelijks mee te maken hebben. Daarom start Augeo Foundation een nieuw project, in opdracht van het Ministerie van VWS, waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s en échte casussen uit de praktijk. Het doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode, en professionals helpen bij het nog beter toepassen ervan.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om onveilige thuissituaties zoveel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk hulp te regelen als dat nodig is.

Oproep – Welke ervaringen heb jij met de meldcode?

Maar eerst willen we weten wat die dilemma’s nu precies zijn. Waar lopen professionals tegenaan? Wat zijn de lastige casussen? Maar ook, waarbij had het inzetten van de meldcode het beoogde resultaat? Daarom de vraag aan alle professionals die werken met kinderen en/of ouders en ouderen, om hierbij te helpen door het invullen van een korte vragenlijst over dilemma’s en casuïstiek. Het is anoniem en duurt circa 3 minuten. Fijn als je hieraan mee kan helpen.

Ja, ik doe mee!

Casuïstiekbesprekingen – doen en leren uit de praktijk

Om de implementatie van de meldcode een extra impuls te geven en professionals te helpen bij het nog beter toepassen ervan, gaat Augeo Foundation i.s.m. met LVAK (de vereniging van aandachtsfunctionarissen) in opdracht van het ministerie van VWS, casuïstiek-besprekingen organiseren in het najaar. In dit project ligt de focus op het daadwerkelijk gaan doen en leren uit de praktijk. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts en Veilig Thuis en willen we leren van elkaars ervaringen bij uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode. Te zijner tijd zal er meer informatie verschijnen op www.augeo.nl

Vorige artikel Online Symposium opleiding oefentherapie - juni 2022
Volgende artikel Duiding NIVEL Jaarcijfers oefentherapie 2020