Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Persbericht: Opleiding Oefentherapie Cesar moet blijven bestaan

Persbericht: Opleiding Oefentherapie Cesar moet blijven bestaan

woensdag 14 oktober 2020 / Categorieën: Niet-leden

Persbericht

OPLEIDING OEFENTHERAPIE CESAR MOET BLIJVEN BESTAAN

Utrecht, 14 oktober 2020 - De beroepsvereniging voor Oefentherapeuten VvOCM betreurt het besluit van Hogeschool Utrecht (HU) om de opleiding Oefentherapie Cesar (BSc) per september 2026 stop te zetten. ‘Dit besluit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg binnen het werkveld,’ vindt bestuursvoorzitter Frans Koornberg van VvOCM. ‘Nederland kent 2000 actief werkzame oefentherapeuten en in sommige regio’s is de vraag naar oefentherapeuten nu al hoger dan het aanbod. Wij blijven ons daarom inzetten om een opleiding Oefentherapie Cesar mogelijk te maken bij een andere opleider. De opleiding Oefentherapie Cesar moet blijven bestaan!’

In 2010 trok Oefentherapie Cesar aan de HU nog ruim tweehonderd eerstejaars. Door het instellen van een numerus fixus stabiliseerde de instroom vanaf 2011 met zo’n honderd nieuwe studenten. Vanaf 2015 liepen de studentenaantallen terug naar zo’n zestig eerstejaars. In combinatie met een relatief grote uitval van studenten is dit voor de HU reden om de opleiding stop te zetten.

‘De HU heeft ons in het afbouwtraject van de opleiding Oefentherapie Cesar goed geïnformeerd. De samenwerking is constructief verlopen,’ aldus Koornberg. ‘VvOCM is met een aantal hogescholen in gesprek die interesse hebben getoond in de opleiding Oefentherapie. Hogeschool Windesheim onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een opleiding Oefentherapie op te starten. Wij hebben er vertrouwen in dat studenten die Oefentherapeut willen worden ook in de toekomst de keuze zullen hebben tussen meerdere goede opleiders.’

Oefentherapie Cesar is een unieke opleiding in Nederland. De enige andere opleiding tot oefentherapeut is de opleiding Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Beide opleidingen leiden oefentherapeuten op die mensen helpen met het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een verkeerde houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. Oefentherapeuten werken onder meer in een eigen praktijk, gezondheidscentrum of sportcentrum, maar ook in ziekenhuizen en verpleeginstellingen.

 

Niet voor publicatie / noot voor de redactie

Woordvoerder: Viola Zegers MBA, directeur VvOCM

030-2625627 | 06-29020859 v.zegers@vvocm.nl

 

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten. VvOCM wil de oefentherapeut prominent positioneren en profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de preventieve sector. De VvOCM heeft 1800 leden.

 

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Kaap Hoorndreef 28
3563 AT Utrecht
​www.vvocm.nl | www.oefentherapie.nl

Vorige artikel Advertorial: Oefentherapeuten en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Volgende artikel Week van de oefentherapie 2020

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl