Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Pilots Regionale Samenwerking van start

Pilots Regionale Samenwerking van start

dinsdag 10 augustus 2021 / Categorieën: Niet-leden

Deze zomer starten er vier pilots om betere samenwerking in de regio tussen paramedici en andere stakeholders in de zorgketen te stimuleren. Dit gebeurt vanuit het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Betere samenwerking in de regio is nodig om de zorg structureel anders te organiseren: gericht op preventie en het leveren van zorg dichtbij de patiënt. Het programma helpt om meer paramedische netwerken op te richten, en om bestaande netwerken effectiever te maken.

We gaan beginnen!

Het programma start met het bieden van ondersteuning aan vier pilotregio’s. De pilots worden uitgevoerd door BeBright, een strategie- en innovatiebureau gespecialiseerd in gezondheid, zorg en regionale ontwikkeling. Dit doet het bureau in nauwe samenwerking met de paramedische beroepsorganisaties en het ROS-netwerk. Op basis van de ervaringen uit de eerste pilots, gaat het programma straks een veelvoud van regio’s ondersteunen bij het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk.

Een vliegende start
Voor elk van de vier pilotregio’s wordt een regiobeeld ontwikkeld met daarin relevante algemene en (paramedische) zorggerelateerde gegevens. Ook worden bestaande netwerken in de pilotregio in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan in twee sessies aan de slag om het doel voor het versterken van paramedische zorg in de regio te bepalen en de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject voor de paramedische netwerken (in oprichting).

Welke pilotregio’s doen mee?
Als pilotregio zijn de regio’s Groningen, Noordoost-Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente geselecteerd. Er is bewust gekozen voor zowel stedelijke als landelijke gebieden en voor regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding.

Samen sterk in de regio!

We hopen dit najaar meer te kunnen melden over de ervaringen en resultaten van deze pilots. Heb je vragen? Bekijk de website www.organisatiegraad.nl of stuur een bericht naar info@organisatiegraad.nl

Vorige artikel Aanpassing beleid quarantaine en bron- en contactonderzoek
Volgende artikel Het GLI-register van het RIVM is live

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl