Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

PPN benadrukt belang paramedici bij informateur

PPN benadrukt belang paramedici bij informateur

vrijdag 4 juni 2021 / Categorieën: Niet-leden

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) aandacht gevraagd voor de belangrijke positie van paramedici binnen de zorg. VvOCM is als lid van PPN één van de ondertekenaars van de brief.

Komende weken praat Hamer met politici over de vorming van een nieuw kabinet. Aan de basis daarvan liggen afspraken in een regeerakkoord. Naar verwachting zal dit, meer dan eerder, een akkoord op hoofdlijnen zijn. Tijdens de besprekingen is zorg één van de thema’s. Met het oog daarop heeft PPN wensen voor de komende kabinetsperiode neergelegd bij de informateur. De brief is in kopie ook gestuurd naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de Kamerleden die zich bezighouden met de zorg.

PPN vraagt aandacht voor de positie van paramedische beroepsgroepen. Zij kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de zorg in de komende jaren.

De PPN-brief richt zich op zes thema’s. In het kort gaat het om de volgende zaken.

  1. Bevorder de inzet van paramedici, omdat paramedische zorg effectief en zinvol is. Bovendien helpt paramedische zorg onnodige dure zorg in de tweede lijn te vermijden.
  2. Er moet meer geld worden overgeheveld van de tweede naar de eerste lijn. Zo kunnen de tarieven worden verhoogd, zodat ze beter aansluiten op de praktijkkosten.
  3. Bevorder regionale interdisciplinaire samenwerking, met aandacht voor de rol van paramedici als verbinders bij uitstek. Trek geld uit om dit te realiseren.
  4. Geef beroepsverenigingen meer mogelijkheden namens hun leden om afspraken te maken met zorgverzekeraars.
  5. Laat de overheid meer regie nemen over de invulling van zorg in plaats van die rol volledig bij verzekeraars neer te leggen.
  6. Voorkom dat zorgverleners niet de gewenste zorg kunnen leveren vanwege versnipperde financiering vanuit allerlei verschillende wetten.
Vorige artikel Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start
Volgende artikel Advertorial: “Ook als iemand een schouderklacht heeft, kijk ik eerst naar de voetstand.”

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl