Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Regionale zaken

woensdag 6 november 2019 / Categorieën: Niet-leden

Sinds 1 oktober ben ik met veel plezier aan het werk op het kantoor van de VvOCM.

 

Het beantwoorden van de vragen van leden op het gebied van onder andere praktijkvoering, Intercollegiaal Overleg en samenwerking is leuk en geeft me voldoening.

 

Eén van mijn taken is het ondersteunen van de regio’s.

 

Samen met het bestuur zoeken we naar een manier om onze regiostructuur te versterken en zo te organiseren dat we vanuit Utrecht kunnen ondersteunen maar ook dat we vanuit de regio input krijgen. Over de huidige manier zijn we niet helemaal tevreden. We gaan het anders doen. We streven ernaar om de verantwoordelijkheid voor regionale activiteiten veel meer bij het bureau te leggen. Er komt dus weer een verandering. De huidige regiocontactpersonen zullen zo spoedig mogelijk hierbij betrokken worden. Maar ondertussen merk ik dat er veel activiteiten zijn

 

Ik was bij een bijeenkomst van Regio Brabant-Zeeland. Naast de regionale ontwikkelingen was er ook een uitwisseling met de podotherapeuten. Een goede opstap naar multidisciplinaire samenwerking.
Ook in Noord-Holland zal ik de regiobijeenkomst bezoeken. Het thema daar zal zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).
Regio Overijsel is een bijeenkomst aan het voorbereiden en wil daar andere disciplines bij betrekken.
Midden-Holland is bezig met het verstevigen van de groep oefentherapeuten zodat zij een vertegenwoordiger kunnen plaatsen in het Paramedisch Platform Midden Holland. Ik ervaar dat er enthousiasme en doorzettingsvermogen is en dat ik hen kan ondersteunen in bijvoorbeeld het opstellen van een ‘huishoudelijk regelement’.
In Amsterdam functioneert al langere tijd een paramedisch platform onder leiding van de ROS ELAA. Ook hier zijn oefentherapeuten actief betrokken.
Binnenkort is er ook een overleg met een zorggroep van oefentherapeuten uit Delft/Schiedam/Westland om te bespreken hoe we elkaar van dienst kunnen zijn.

 

Op landelijk niveau is het Paramedisch Platform Nederland kartrekker in een groot 4-jarig project. Begin december vindt een eerste bijeenkomst plaats. 

Dit project is deel van het Bestuurlijk Akkoord en  heeft als doel de organisatie van de paramedische zorg in de eerste lijn te versterken. Daarmee worden zij een effectief aanspreekpunt  voor de (zorggroepen van) huisartsen. Deze zorggroepen zijn weer verbonden met de ziekenhuizen. Maar ook de verbinding met de nulde lijn, gemeenten, welzijnsorganisaties is van belang in de huidige visie op de gezondheidszorg.

De VvOCM pleit voor het behoud van bestaande samenwerkingsverbanden zodat alle inspanningen die al (vrijwillig) geleverd zijn worden beloond.

 

We houden jullie op de hoogte.
Cokkie van Santen (bereikbaar op dinsdag en woensdag, 030 2625627 / cokkie@vvocm.nl )

Vorige artikel Redactieleden Beweegreden gezocht!
Volgende artikel Symposium Bekkenoefentherapie - 16 mei

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl