Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Resultaten vragenlijst Bekkenoefentherapie

dinsdag 22 april 2014 / Categorieën: Niet-leden

De Werkgroep Bekkenoefentherapie wil het traject van verbijzondering van de Bekkenoefentherapie ingaan. Om te weten hoeveel oefentherapeuten bezig zijn met hun bekkenregistratie, is begin april een vragenlijst toegestuurd naar alle VvOCM-leden met het verzoek deze in te vullen. Dit heeft 290 reacties opgeleverd.

Van de 290 oefentherapeuten die gereageerd hebben op de vragenlijst, zijn 25 geregistreerd als bekkenoefentherapeut of bekkenoefentherapeut plus in het VvOCM-register. Nog eens 34 zijn momenteel bezig met registratie – waarvan ongeveer de helft verwacht het registratietraject in 2015 af te kunnen ronden. Tot slot overwegen 49 oefentherapeuten dit of volgend jaar te willen starten met het registratietraject tot bekkenoefentherapeut.

Er is gevraagd naar eventuele knelpunten in het traject. Het meest genoemde struikelblok is dat er weinig cursussen worden gegeven en (daardoor) lange wachtlijsten ontstaan voor de vereiste cursussen. Ook worden niet alle opleidingen erkend volgens de criteria. Een aantal oefentherapeuten blijkt dus een cursus gevolgd te hebben, die niet leidt tot registratie. Tot slot wordt het aantal benodigde behandelingen niet altijd gehaald.

De Werkgroep Bekkenoefentherapie wil iedereen hartelijk danken voor het meewerken aan dit onderzoek. Er is nu een beter beeld van de ontwikkelingen op korte termijn als het gaat om het aantal geregistreerde bekkenoefentherapeuten. De benoemde knelpunten en verschillende opmerkingen en vragen die werden meegegeven, leveren een waardevolle bijdrage om verder te kunnen gaan in het traject van verbijzondering.

Vorige artikel Verlies van werkgelegenheid in zorg: maatregelen geboden
Volgende artikel Zorginkoop: scherper of schever?