Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Richtlijn Zorg op Afstand beschikbaar

donderdag 7 december 2023 / Categorieën: Niet-leden

Vanaf vandaag (7 december) is de nieuwe KNGF-richtlijn Zorg op Afstand beschikbaar. Deze richtlijn – waaraan ook VvOCM, Hogeschool Utrecht en Patiëntenfederatie Nederland hebben meegewerkt – bevat praktische aanbevelingen en handvatten om je te helpen bij het maken van klinische beslissingen over de inzet en invulling van zorg op afstand. 


Wat is zorg op afstand? 

Zorgtechnologie kan als toevoeging, maar ook als vervanging van de oefen- of fysiotherapeutische behandeling aangeboden worden. De aanbevelingen in deze richtlijn hebben alleen betrekking op het aanbieden van zorgtechnologie als vervanging van de fysieke zorg; dit noemen we zorg op afstand. Voorbeelden van zorg op afstand zijn: een videoconsult, een app met oefeningen of het gebruik van een wearable. 

 

Deze vorm van zorg sluit aan bij nationale ambities om zorg in de toekomst effectief, toegankelijk en betaalbaar te houden en is eveneens een speerpunt voor VvOCM en KNGF. Zorg op afstand heeft veel potentie binnen de oefen- en fysiotherapeutische zorg, omdat er vanuit de rol van de therapeut steeds meer nadruk ligt op de coachende rol en het bevorderen van zelfmanagement.  

 

Generieke aanbevelingen 

Deze richtlijn is primair gericht op oefen- en fysiotherapeuten, ongeacht de setting (eerstelijns praktijk, een ziekenhuis of een revalidatie-instelling; mono- of multidisciplinaire setting). Maar geeft ook andere zorgverleners en beleidsmakers inzicht in de geboden zorg. De aanbevelingen zijn van toepassing op behandelingen van patiënten met alle aandoeningen.  

Deze richtlijn is ontwikkeld door middel van een nieuwe richtlijnenmethodiek. De aanbevelingen zijn tot stand gekomen door literatuuronderzoek en interviews met patiënten en fysio- en oefentherapeuten over de ervaringen uit de praktijk. De werkgroep (met advies van de klankbordgroep) met fysio- en oefentherapeuten, patiënten en andere relevante stakeholders heeft deze informatie gebruikt en hiermee aanbevelingen opgesteld. 

 

De onderwerpen waarover aanbevelingen worden gegeven, zijn: 

  1. Het wel of niet toepassen van zorg op afstand 

  1. De vorm van zorg op afstand 

  1. De patiënt-therapeut-relatie rondom de inzet van zorg op afstand 

  1. Samen beslissen over de inzet van zorg op afstand 

 
Deze richtlijn is opgenomen op de webpagina Richtlijnen en protocollen.  

Vorige artikel Spiegelinformatie oefentherapie
Volgende artikel IO: handige tips voor je accreditatieaanvraag

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl