Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Schippers wil onderzoek uitzondering Mededingingswet voor eerstelijnszorg

donderdag 12 maart 2015 / Categorieën: Niet-leden

Minister Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd hoe zij de motie van de Kamerleden Leijten (SP) en Dik-Faber (CU) zal uitvoeren. Er zal worden onderzocht of er een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is voor de eerstelijnszorg. zoals vormgegeven in de beleidsregel mededinging en duurzaamheid.

 

Het ministerie denkt aan twee oplossingsrichtingen. Als eerste worden de inkoopmodellen verder uitgewerkt om een betere balans te krijgen tussen zorgverzekeraars en individuele zorgaanbieders bij de zorginkoop van 2016. Bovendien komt er een onafhankelijke geschillencommissie om te bemiddelen bij conflicten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De beroepsverenigingen worden betrokken bij dit onderzoek. De VvOCM is erg blij met deze ontwikkeling. Het is de hoogste tijd dat  beroepsverenigingen een grotere rol kunnen spelen bij het onderhandelingsproces met de zorgverzekeraars.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.

Vorige artikel Facebook!
Volgende artikel NIVEL-registratie oefentherapeuten

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl