Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Symposium 'Verander je houding!'

dinsdag 14 januari 2014 / Categorieën: Niet-leden

Op vrijdag 14 februari organiseert de Sint Maartenskliniek het symposium 'Verander je houding!'. Dit symposium is een initiatief van het Fibro- en ArtroseZorgnet. Goede zorg verlenen vraagt professionaliteit van zorgverleners. Hoe open en waardevrij is jouw manier van handelen naar je cliënt? En welke invloed heeft jouw aanpak op de houding van je cliënt? Beroepshouding, lichaamshouding en attitude van zowel de zorgverlener als de cliënt komen aan bod tijdens dit symposium. Ga naar de website van de Sint Maartenskliniek voor het volledige programma.

 

Landelijk Reuma-netwerk

De Sint Maartenskliniek is initiatiefnemer in een landelijk netwerk dat gericht is op het verbeteren van behandeling en begeleiding van reumapatiënten. Eind 2011 is het FibroZorgnet opgestart, begin 2013 het ArtroseZorgnet. In 2014 zal daar ArtritisZorgnet bij komen. Met de zorgnetwerken wil de Sint Maartenskliniek de samenwerking en kennisuitwisseling tussen eerstelijns- en tweedelijns zorgverleners stimuleren en de kwaliteit van zorg verbeteren door goede en passende zorg beschikbaar te maken voor mensen met artrose en fibromyalgie en straks ook RA.

 

Zorgverleners kunnen zich tegen betaling en nadat zij aan een aantal criteria hebben voldaan aansluiten bij deze netwerken.

 

 

 

De zorgnetwerken bieden een platform waar patiënten informatie kunnen vinden, en eenvoudig en laagdrempelig in contact kunnen komen met kwalitatief goede eerstelijns behandelaars, te weten fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en psychologen met als specialisatie fibromyalgie, artrose of RA. Teneinde –zo nodig- met deze behandelaars een geneeskundige behandelovereenkomst te sluiten. 

 

 

Ieder jaar worden er scholingsactiviteiten georganiseerd voor eerstelijns zorgverleners waaronder een groot symposium. In 2014 is hierbij voor het thema ‘houding’ gekozen. Het programma hiervoor is, in samenspraak met eerstelijns zorgverleners, samengesteld.

Vorige artikel Adres Klachtencommissie gewijzigd
Volgende artikel Nieuwsbrieven Overijssel 2014

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl