Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Taskforce overhandigt rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek, wie durft?’ aan Minister Bruno Bruins (VWS); Paramedici durven!

maandag 14 mei 2018 / Categorieën: Niet-leden

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Om deze transitie naar integrale zorg te helpen bewerkstelligen is er in opdracht van VWS een taskforce opgericht ‘Zorg op de juiste plek’, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en belanghebbende partijen. Zij buigen zich over de vraag: hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat de cliënt de juiste zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, met als belangrijkste vertrekpunt het dagelijks functioneren en welzijn van de cliënt? Prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar paramedie, vertegenwoordigt de paramedische beroepsgroepen in deze taskforce en treedt op namens het Paramedisch Platform Nederland (PPN).

 

Rapport Taskforce biedt handvatten voor transformatie naar integrale zorg
De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). De hoofdopdracht van de taskforce is dat alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de doelen en uitgangspunten die gesteld zijn en die vertalen in concrete doelen en werkafspraken. Deze handvatten moeten bijdragen aan een betere organisatie van de ondersteuning en zorg. Het gaat dus om het “wat” en om het “hoe”: wat moet er geregeld worden om het doel te bereiken (juiste zorg op de juiste plek) en hoe krijgen we dat voor elkaar en wat is daarvoor nodig?

 

Het rapport is hier een neerslag van: het biedt concrete modellen, aanpakken en voorbeelden die tot inspiratie en navolging leiden in de praktijk. Het is als het ware de brandstof voor de noodzakelijke transformatie of beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.

 

De juiste zorg op de juiste plek, PPN neemt het voortouw
Integrale zorg leveren vanuit de vraag van de cliënt is voor de paramedische zorgverlener absoluut geen nieuw gegeven. Daarom is PPN vorig jaar gestart met de werkgroep PPN regionaal, vanuit de idee dat de paramedische beroepsgroepen elkaar ook lokaal en regionaal kunnen versterken en samen meer kunnen bereiken. Hoe en op welke manier, dat moet nu concreet gaan worden. Dat gebeurt door het opzetten van een pilot in de regio Breda, met een afvaardiging van leden van de 5 paramedische beroepsgroepen.
Een van de speerpunten van deze regionale samenwerking is dat wij de samenwerking met de huisarts, als spil van de eerstelijnszorg, intensiveren. Of, zoals het rapport zegt: ‘paramedici kunnen verlichting bieden in de drukke huisartsenpraktijk en ook voor medisch specialisten. Net als verpleegkundigen – zij zijn ‘thuis’ bij de mensen thuis.’

 

Voor het Rapport van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' klik je hier.


 

Vorige artikel Cursus nekpijn state of the art
Volgende artikel Aanvragen compensatie voor zelfstandigen die zijn bevallen in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 - UWV - Voor Particulieren

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl