Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Tijd schrijven DBC Geriatrische revalidatie

donderdag 18 september 2014 / Categorieën: Niet-leden

Sinds enige tijd bestaat er onduidelijkheid over de DBC-structuur binnen GGZ en Geriatrische revalidatie zorg. De oefentherapeutische zorg, die tot nu toe onder de fysiotherapie werd gedeclareerd, zou niet meer worden vergoed, omdat de regels zouden zijn aangescherpt. Met als gevolg dat diverse oefentherapeuten niet meer worden ingezet voor deze zorg.

 

De VvOCM overlegt geregeld met NZa en DBC Onderhoud. Ook het punt voor de geriatrische revalidatie zorg is aan de orde gesteld.  De wens van de VvOCM is vanzelfsprekend dat de oefentherapeut als belangrijke en gewaardeerde zorgverlener een eigen plek krijgt binnen de DBC. 

 

Voor wat betreft de GGZ kunnen wij melden dat dit punt in september prominent  op de agenda in het overleg tussen VWS en NZa zal staan. Wij hopen dat de knoop zal worden doorgehakt ten voordele van de oefentherapeut, zodat wij ook in de DBC GGZ zullen worden opgenomen.

Voor wat betreft de Geriatrische revalidatie kan gezegd worden dat dit geleid heeft tot een voorlopig besluit van de NZa: de oefentherapeut kan zijn bestede tijd registreren m.b.v. de fysiotherapie code, zoals dat eerder ook gebeurde. Begin 2015 staat dit punt opnieuw op de agenda met het verzoek een aparte code te maken voor de oefentherapeut.

Vorige artikel Oproep VvOCM-commissie/werkgroep
Volgende artikel Artikel in Volkskrant over 'De Rotterdamse aanpak van rugklachten'

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl