Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Wat en hoe over pensioenverzekering voor oefentherapeuten

dinsdag 18 november 2014 / Categorieën: Niet-leden

Eerstelijns-praktijken van oefentherapeuten hoeven niet verplicht bij Pensioen Fonds Zorg & Welzijn (PFZW) aan te sluiten.     

 

Wanneer wel verplicht? 

Oefentherapeuten, die als werknemer in dienst van een ziekenhuis, zelfstandige kliniek, verpleeghuis o.i.d. werkzaam zijn, nemen verplicht deel in PFZW. Er is ook sprake van verplichte deelneming in PFZW voor de oefentherapeut, werkzaam o.b.v. een arbeidsovereenkomst met een gezondheidscentrum en/of een huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Hoewel zo’n arbeidsovereenkomst bij een gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk/-post voor een oefentherapeut wellicht niet snel aan de orde zal zijn, willen we dit niet onvermeld laten.   

 

PFZW voor alle werkgevers in zorg en welzijn  
PFZW staat open voor alle werkgevers in zorg en welzijn, ook degenen die niet onder de verplichtstelling vallen, dus eerstelijnspraktijkhouders.  Deze werkgevers kunnen ervoor kiezen om contractueel bij het fonds aan te sluiten en zodoende hun personeel te laten deelnemen in de collectieve pensioenregeling van PFZW. Met zo’n aansluiting is er direct toegang tot alle voordelen van een collectieve pensioenregeling, zoals risicodekking voor nabestaanden, risicodekking i.g.v. arbeidsongeschiktheid, acceptatieplicht zonder premieopslag en schaalvoordelen. Om mee te kunnen doen aan zo’n pensioenvoorziening, die voor veel branches in zorg en welzijn de norm is, helpt het dat de tarieven voor eerstelijns paramedische zorg zo’n voorziening voor de zorgprofessionals verdisconteren. De eerstelijns praktijken van oefentherapeuten zijn van harte welkom bij PFZW! 

Vorige artikel Intramuralen Contact
Volgende artikel Zorgverzekeraars flink onder vuur in begrotingsdebat

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl