Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Wijzigingen verkort bachelor traject: vervolg

donderdag 20 maart 2014 / Categorieën: Niet-leden

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 14 februari jl. heeft de Hogeschool Utrecht (HU) oefentherapeuten geïnformeerd over de wijzigingen in het verkorte bachelortraject. Op 1 maart heeft de HU een mailing naar de aanwezigen gestuurd met aanvullende informatie. Aangezien deze informatie relevant is voor alle leden, willen we als VvOCM deze graag met jullie delen.

 

Een korte inleiding op wat vooraf ging. Wet- en regelgeving rondom hogescholen en hun beleid is aan veranderingen onderhevig. Eisen worden steeds strenger. In het geval van het volgen van het verkorte bachelor traject betekent dit dat vrijstellingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dit betekent dat er niet automatisch vrijstellingen gegeven kunnen worden voor gevolgde studieonderdelen van de eerder gevolgde 3-jarige opleiding. De student dient inhoud en niveau aan te tonen van de gevolgde studieonderdelen op basis waarvan er eventueel vrijstellingen kunnen worden gegeven.

 

Een letterlijk citaat uit de brief van de HU:

“Om te beginnen is het van belang te vermelden dat de aanpassingen die ten opzichte van vorig jaar zijn doorgevoerd, te maken hebben met wijzigingen op landelijk en HU niveau, ten aanzien van veranderende wetgeving, verscherping van beleid ten aanzien van het afgeven van vrijstellingen en aanscherping van accreditatie eisen. Zie bijlage Onderwijs Examenreglement van de HU (HU OER), met name Artikel 40.

 

Er kan geen twijfel over bestaan dat het driejarig diploma oefentherapie Cesar van grote waarde is en blijft. Immers door o.a. bij- en nascholingen (Leven Lang Leren) schoolt de oefentherapeut zich steeds bij en blijft op deze wijze geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Het bachelordiploma Bachelor of Health Oefentherapie Cesar dat nu afgegeven wordt, dient in de context van de kwaliteitseisen van de huidige tijd te worden bezien. Als opleidingsinstituut zijn we verantwoordelijk voor de borging van deze kwaliteit en de relatie met de beroepspraktijk”.

 

Alhoewel de VvOCM begrijpt dat de hogescholen gehouden zijn aan wet- en regelgeving, vinden wij het geen goede ontwikkeling dat het behalen van het bachelordiploma voor 3-jarig opgeleide oefentherapeuten hiermee lastiger is geworden. Zowel qua tijd als middelen.

 

De VvOCM wil daarentegen wel garant staan voor de kwaliteit van de beroepsgroep en stimuleert oefentherapeuten te voldoen aan eigentijdse eisen. De VvOCM zet zich hiervoor in, door enerzijds invloed te hebben op de kwaliteitscriteria via de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. En anderzijds door het aanbieden en stimuleren van het volgen van relevante deskundigheidsbevorderende activiteiten.

 

De VvOCM is zich aan het oriënteren over een pakket van eisen en scholing dat garant staat voor het kunnen werken op bachelorniveau . Dit zou als alternatief kunnen dienen voor het daadwerkelijk behalen van de bachelortitel.

 

Diegenen die de bachelortitel wel willen behalen, kunnen zich wenden tot de hogescholen (HU en HvA). Informatie over beide trajecten is te vinden op de websites van beide hogescholen:

-       Hogeschool Utrecht

-       Hogeschool van Amsterdam

 

Klik hieronder voor de bijlagen die met de mailing van de HU zijn verstuurd:
- Brief upgradingsroute Oefentherapie Cesar studiejaar 2014-2015
Onderwijs Examenreglement van de HU (HU OER)
- PowerPoint presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst d.d. 14 februari 2014
- Onderwijsprogramma 2014-2015 Hoofdfase
- Brief inschrijven Studielink Upgraders 2014
- Programmaschema met vergelijking van de contractmodules

Vorige artikel ParkinsonNet is revolutionair zorgconcept voor chronische ziekten
Volgende artikel PR in de praktijk!