Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Zorgbonus voor een bijzondere prestatie

Zorgbonus voor een bijzondere prestatie

maandag 21 juni 2021 / Categorieën: Niet-leden

Al meer dan een jaar is de druk op de zorg vanwege COVID-19 hoog. Daarom heeft de overheid een geldbedrag gereserveerd voor bonussen aan zorgmedewerkers.

Deze nieuwe regeling, in tegenstelling tot de eerdere zorgbonus, is breder toegankelijk waardoor ook eerstelijns oefentherapiepraktijken in aanmerking komen. VvOCM waardeert dit en heeft hier in eerdere contacten met VWS ook aandacht voor gevraagd. De loketten zijn vanaf dinsdag 15 juni geopend.

In dit bericht zetten wij de regeling in hoofdlijnen voor je uiteen. In de Handreiking Aanvraag Zorgbonus 2021 staat een uitgebreide samenvatting.

•        De zorgbonus 2021 is aan te vragen door zorgaanbieders die in de periode 1 oktober tot en met 15 juni een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. Voorbeelden van een uitzonderlijke prestatie zijn: het leveren van zorg aan COVID-19 patiënten en het onder zware en uitzonderlijke omstandigheden draaiende houden van de reguliere zorg. De zorgaanbieder moest op 1 januari 2021 met ten minste twee werkzame personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat eenmanspraktijken niet in aanmerking komen voor de zorgbonus. VvOCM is hierover in gesprek met VWS.

•        De subsidie kan worden aangevraagd vanaf dinsdag 15 juni vanaf 9.00 tot dinsdag 27 juli 18.00 uur.

•        De aanvraag kan worden gedaan door zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de basisverzekering of andere zorgwetten. Levert een praktijk of instelling uitsluitend zorg die wordt vergoed door de patiënt zelf of vanuit de aanvullende verzekering van zorgverzekeraars dan kan de regeling niet worden aangevraagd.

•        De zorgbonus is voor een brede groep professionals in de zorg. Dit kan zowel een eigen werknemer zijn of een derde, zoals een zzp'er of uitzendkracht. Ook voor werknemers die direct ondersteunend zijn geweest aan de COVID-19 zorg, zoals schoonmakers en overig ondersteunend personeel, kan een werkgever bonus aanvragen. Let wel op: zzp'ers kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen. Dit gaat dus via de praktijk waarin ze werkzaam zijn.

•        Of de werknemer in vol- of deeltijdsverband in dienst is maakt voor de regeling en de hoogte van het bedrag niet uit.

•        De bonus komt neer op een netto uitkering van maximaal €500 per professional maar is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen. In totaal is er €720 miljoen beschikbaar. VWS schat in dat dit per professional neerkomt op een netto bedrag van tussen de €200 en €240 per professional.

•        Alleen professionals die een salaris van maximaal 2x modaal (€74.000 per jaar) verdienen komen in aanmerking. Voor zzp'ers die middels een overeenkomst of opdracht werken met de zorgaanbieder wordt dit berekend aan de hand van het uurloon. Dit dient lager te zijn dan €89,90. Voor werknemers die een overeenkomst hebben met iemand buiten de instelling (gedetacheerden of uitzendkrachten) geldt een maximaal uurtarief van €39,50.

•        Voor zzp'ers of praktijkeigenaren geldt dat ze voor 1 januari 2021 moeten zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK. De complete lijst met beroepsgroepen die voor de bonus in aanmerking komen vind je in bijlage 2 van het bericht in de Staatscourant.

Vorige artikel Advertorial: “Ook als iemand een schouderklacht heeft, kijk ik eerst naar de voetstand.”
Volgende artikel Versoepeling coronamaatregelen 26 juni

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl