Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Visietraject

Word lid van VvOCM

Een blik op de toekomst: de oefentherapeut in 2030

Ervaar jij ook dat zekerheden wegvallen? Dat je je steeds moet aanpassen? De veranderingen in de wereld om ons heen gaan de laatste tijd razendsnel. De oefentherapeut is onderdeel van de gezondheidszorg. Je biedt zorg die nodig is en die belangrijk is voor de hele maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat de oefentherapeut deze rol ondanks alle veranderingen kan blijven vervullen, ook in de toekomst?

Oefentherapeut van nu tot later

De zorg wordt vanuit het Integraal Zorgakkoord anders ingericht om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De oefentherapeut moet in dit nieuwe systeem een plek zien te vinden. Jij helpt mensen om weer goed te kunnen functioneren. Maar word je voldoende ingezet om gezondheidsproblemen te voorkomen en op te lossen? Wordt het belang van oefentherapie ingezien? En passen we ons snel genoeg aan alle technologische en organisatorische ontwikkelingen aan?

De toekomst van oefentherapie

VvOCM ontwikkelt samen met onze leden en stakeholders een visie op de toekomst van oefentherapie. We zoeken uit wat de ontwikkelingen in de gezondheidszorg betekenen voor de oefentherapeut. En welke stappen we moeten nemen om ons vak toekomstbestendig te houden. We denken vooruit, signaleren trends en mogelijkheden, kansen en risico’s. Het doel? Samen onze weg te vinden naar een stevige positie voor de oefentherapeut.

Aan de slag!

In een traject van 9 bijeenkomsten werken we onder leiding van bureau BeBright een visie uit.
Stap voor stap, brainstormend, denkend en discussiërend is de groep onderweg.
Cokkie van Santen vertelt je meer over de onderwerpen die we doornemen.

Bijeenkomst 5: wie is de oefentherapeut en wat is oefentherapie?

We bespraken tijdens de vijfde bijeenkomst de identiteit van de oefentherapeut en de definitie van oefentherapie. Wat verbindt ons en wat maakt ons anders? Wat valt onder oefentherapie en wat niet? Hoe onderscheiden we ons van andere beweegzorgprofessionals zoals de fysiotherapeuten?

Er was een flinke discussie. We vinden het allemaal belangrijk om focus te brengen in de oefentherapeutische zorg. Als we blijven volhouden dat ‘we alles kunnen’ worden we uiteindelijk gezien als specialist in niets. Welke patiënten en aandoeningen hebben nu eigenlijk vooral baat bij de oefentherapie behandeling?

We waren het erover eens dat het beroepscompetentie- en opleidingsprofiel van de fysiotherapeut bijna volledig overeenkomt met dat van ons. Toch vinden we dat de praktijk anders is. De oefentherapeut leert mensen functioneel te bewegen, heeft didactische vaardigheden en past deze altijd toe. Daarom zijn we extra goed in het bewerkstelligen van gedragsverandering, zelfredzaamheid en eigen regie.

Bijeenkomst 3 en 4: durven dromen

In de derde en vierde bijeenkomst kregen we de gelegenheid om onze dromen te beschrijven. Gaat het om dromen voor de oefentherapeut? Of gaat het om dromen voor de gezondheid en de zorg van alle mensen in Nederland? Kun je dromen zonder rekening te houden met andere beweegzorgprofessionals? Moeten we dromen mét de andere beweegzorgprofessionals?

Het was zeker niet makkelijk om onze dromen in de groep te delen. Soms kregen we het er benauwd van. Ook kwamen er doembeelden naar boven. Dat de zorg gerobotiseerd wordt. Dat er geen persoonlijke aandacht meer kan zijn. Dat zorg alleen voor de rijken toegankelijk wordt.

Onze gezamenlijke droom is dat de oefentherapeut zorg blijft bieden; in een zorgsysteem dat werkbaar blijft; in een goede samenwerking met de andere (beweeg)zorgprofessionals. We hopen dat werken in de zorg leuk kan blijven en dat jongeren weer kiezen voor een opleiding in de (beweeg)zorg.

Bijeenkomst 2: wat merkt de oefentherapeut van deze ontwikkelingen?

We spraken tijdens de tweede bijeenkomst over de impact die de ontwikkelingen hebben op de (beweeg)zorg en de onzekerheden die dit met zich meebrengt. Dit zijn thema’s die aan de orde kwamen:

  • Beroepsvervaging in de beweegzorg
  • Meer kaders voor de oefentherapeut
  • Meer aandacht voor bewegen
  • Van cliënt centraal naar netwerk centraal in beweegzorg

Wat kunnen we verwachten? Waar moeten we zeker mee aan de slag? Welke onzekerheden spelen er? We zien dat nieuwe aanbieders de beweegzorgmarkt betreden. Dat de opleiding oefentherapie niet vaak meer gekozen wordt door studenten. En dat er steeds minder oefentherapeuten zorg bieden. Het is best spannend om onzekerheid onder ogen te zien. We hebben niet overal antwoord op.

Bijeenkomst 1: wat gebeurt er om ons heen?

In de eerste bijeenkomst brachten we de wereld om ons heen in kaart. Dit zijn de trends en maatschappelijke ontwikkelingen die we bespraken:

  • De samenleving in beweging
  • Toenemende tweedeling op verschillende vlakken
  • Veranderende arbeidsmarkt en toenemend arbeidstekort
  • Andere burger, andere overheid
  • Toenemende technologische ontwikkelingen, connectiviteit & transparantie
  • Netwerkzorg: dichtbij en integraal

We hebben geen invloed op deze trends, niet als burger, niet als oefentherapeut, maar ook niet als beroepsvereniging. De trends hebben wél impact op ons. Het was best confronterend om dit onder ogen te zien en er hardop over na te denken.

Cokkie vertelt...

                   

Op deze pagina vertelt Cokkie van Santen over de gesprekken die de visiegroep voert. Lees en denk met ons mee. Laat het weten als je tips of vragen hebt: c.vansanten@vvocm.nl 

Wist je dat ?

Deze afbeelding gebruiken we bij onze berichtgeving over het Visietraject Blik op de toekomst. Zo herken je nieuws over het visietraject meteen!