Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Activiteiten van de werkgroep PPN Regionaal in 2017

donderdag 11 januari 2018 / Categorieën: Niet-leden

Activiteiten van de werkgroep PPN Regionaal in 2017

Het Paramedisch Platform Nederland is een overlegorgaan van vijf verschillende paramedische beroepsgroepen, te weten: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. De vijf beroepsverenigingen startten begin juni 2017 de werkgroep PPN Regionaal om regionale multidisciplinaire netwerken te initiëren met als doel dat zorgverleners elkaar leren kennen, kennis uitwisselen  en gaan samenwerken.[1]

Rond de zomer zijn de leden werkzaam in de eerste lijn via een enquête gevraagd naar hun behoeften met betrekking tot multidisciplinaire samenwerking. Uit de antwoorden van 580 respondenten kwam duidelijk naar voren dat er al het één en ander gebeurt binnen verschillende regio’s en er zeker behoefte is aan (meer) multidisciplinaire samenwerking. De resultaten van de enquête zijn met een  dertigtal leden van de vijf beroepsgroepen uit voornamelijk de REOS en Robuust gebieden besproken op een bijeenkomst begin oktober. Enkele uitkomsten waren:
- luister goed naar de andere zorgverlener
- leer elkaars specialisme(n) kennen
- wederkerigheid en vertrouwen zijn belangrijk
- het draait op de patiënt!
- gebruik bij bijeenkomsten een thema en maak het laagdrempelig
- maak gebruik van digitale mogelijkheden en zie elkaar niet als concurrent.

Voor een volledig verslag van de avond, klik hier. Ook werd tijdens de avond een rol voor het ROS’en zichtbaar.

 

Samenwerking ROS’en

Om de multidisciplinaire samenwerking vorm te geven maken we gebruik van het ROS netwerk. Er zijn gesprekken gevoerd met twee actieve, grote ROS’en, te weten: REOS (regio’s  Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord) en Robuust (Zeeland, Brabant, Limburg, Rijk van Nijmegen en Noordelijke Maasvallei). Begin 2018 verwachten we een aantal concrete projecten samen met de REOS en Robuust te kunnen opstarten. Door als ROS’en en PPN samen te werken kunnen we in kaart brengen wat al gedaan is en knelpunten verhelderen om vervolgens netwerken op te zetten.

 

Wij krijgen positieve reacties van onze leden op het initiatief. Dat sterkt ons om met enthousiaste leden in de diverse regio’s de netwerken op te starten en de financiering van het opzetten van de netwerken van de grond te krijgen. Als werkgroep gaan we met goede moed het nieuwe jaar in.

 

Werkgroep PPN Regionaal

De volgende vijf personen vormen vanuit de beroepsverenigingen de werkgroep PPN Regionaal:
- Carmen Bergström (Ergotherapie Nederland)
- Aurelia Kroezen (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)
- Kimberly Martina (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
- Risette Manrho (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
- Boudewijn de Ridder (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), voorzitter.

 

 

[1] Doel: PPN regionaal wil regionale netwerken initiëren in geheel Nederland met als doel dat  zorgverleners elkaar leren kennen, kennis uitwisselen  en gaan samenwerken. Dit komt ten goede van zowel de zorgverleners als de cliënten, want het creëert een multidisciplinaire patiëntenzorg tussen (para)medische zorgverleners. De netwerken zullen multidisciplinair zijn. De netwerken zullen autonoom van PPN gaan opereren. Voor als nog zal het leidende thema ouderenzorg zijn. PPN zal ondersteunend zijn met kennis, tijd en geld. De netwerken zullen geleidelijk over het land worden opgebouwd, waarbij het streven is een landelijke dekking per 1 januari 2019 gerealiseerd te hebben.

 

Vorige artikel Gezocht collega's in en rondom Doetinchem ter uitbreiding IOCM
Volgende artikel Symposium Adolescente Idiopathische Scoliose 25 mei