Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Cliëntervaringsonderzoek - update

dinsdag 16 september 2014 / Categorieën: Niet-leden

In aansluiting op eerdere berichtgeving informeren wij u graag over de stand van zaken rond het meten van cliënttevredenheid. In de contracten van onder andere Achmea en Menzis (profiel 2) is opgenomen dat u uiterlijk per 1 januari 2015 de gestandaardiseerde, verkorte CQ-index in moet laten vullen door uw cliënten. De VvOCM heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en een aantal belangrijke stappen gezet, om ervoor te zorgen dat u de vragenlijst per die datum uit kunt gaan zetten onder uw cliënten. 

Onderdeel van totale kwaliteitsbeleid
Het meten van cliëntervaringen staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het totale kwaliteitsbeleid van de VvOCM. De basis van het kwaliteitsbeleid wordt gevormd door het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Sinds 1 januari 2014 stelt de VvOCM alle werkende oefentherapeuten die lid zijn van de VvOCM verplicht om kwaliteitsgeregistreerd te zijn in dit register, waarmee alle leden voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Verkorte CQ-index
Vanaf 1 januari 2015 wordt het VvOCM-kwaliteitsbeleid uitgebreid met het meten van cliëntervaringen. Zoals gemeld in de Algemene Ledenvergadering in juni jl. heeft het VvOCM-bestuur besloten te kiezen voor de verkorte CQ-index. Deze vragenlijst is algemeen bekend, gestandaardiseerd en gewaardeerd. De vragenlijst is ook uitgebreid door fysiotherapeuten getest en voor deze beroepsgroep gevalideerd. De gestandaardiseerde verkorte CQ-index bestaat uit 35 vragen. Dit deel wordt ook verplicht gesteld door verzekeraars. 

Meer toegevoegde waarde
De VvOCM kiest er voor om de standaard vragenlijst uit te breiden met een aantal specifieke vragen op het gebied van oefentherapie. Hiermee krijgen de vragenlijst en de resultaten van deze vragenlijst een toegevoegde waarde voor de VvOCM en de hele beroepsgroep. De definitieve vragenlijst is begin oktober bekend.

Software-aanbieders
Er zijn veel (software-) partijen in de markt, die de vragenlijst op geautomatiseerde wijze aan kunnen bieden. De VvOCM heeft na een grondige inventarisatie twee partijen gevraagd een offerte uit te brengen. De inventarisatie is gebaseerd op onderstaande criteria:
- prijs
- aansluiting op relevante software/e-Health toepassingen binnen eigen beroepsgroep
- gebruiksvriendelijk voor zowel oefentherapeut als cliënt
- aansluiting op producten van andere (paramedische) beroepsgroepen
- ondersteunende dienstverlening/helpdesk
- sluit aan bij wensen/verplichtingen zorgverzekeraars
- garantie dat uiterlijk eind december 2014 de software geactiveerd kan worden
- garantie dat partij in staat is data over cliënttevredenheid, namens u, op een veilige wijze aan de VvOCM en zorgverzekeraars te verstrekken

Keuze
De twee partijen, Qualizorg en Mediquest, zullen deze week hun definitieve raamwerk offerte aan ons uitbrengen.  
Wij verwachten u volgende week op onze site een tweetal links (URL’s) naar de landingspagina’s  te kunnen vermelden. Zo kunt u kiezen voor de partij die qua dienstverlening en prijs het beste past bij uw wensen en verwachtingen.

Vorige artikel Gezocht: VvOCM-bestuursleden
Volgende artikel Workshop 'Power to the Professional'