Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Consument klaagt vaker over verzekeraar

maandag 8 september 2014 / Categorieën: Niet-leden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2013 in totaal 311 klachten en opmerkingen ontvangen over zorgverzekeraars. Dit is een forse toename ten opzichte van 2012 toen de NZa 182 signalen ontving. Toch geven de consumenten de zorgverzekeraars een gemiddeld rapportcijfer van 7,6, slechts een tiende punt lager dan in 2012. 

 

Het grootste deel van de signalen - 55 meldingen - ging over een gebrek aan transparantie, zo stelt de NZa in de Marktscan zorgverzekeringen. Uit de signalen blijkt onder meer dat verzekerden niet altijd goed geïnformeerd worden over de te betalen premie en de hoogte van de vergoedingen, met name in relatie tot de eigen bijdrage. Ook ontbreekt het geregeld aan actuele informatie over het gecontracteerde zorgaanbod en het preferentiebeleid rond geneesmiddelen. Daarnaast zijn verzekeraars niet altijd duidelijk over de compensatieregeling eigen risico. Hoewel de NZa geen schendingen van de acceptatieplicht of het verbod op premiedifferentiatie heeft geconstateerd, ziet de NZa sommige verzekeraars wel drempels opwerpen die op gespannen voet staan met de keuzevrijheid van de consument.

 

Lees het hele artikel op www.skipr.nl 

Vorige artikel Cursus 'Online profileren': alternatief aanbod!
Volgende artikel Nieuwsbrief Platform PSOT