Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met de Wmo 2015

dinsdag 15 juli 2014 / Categorieën: Niet-leden

De Eerste Kamer is met een nipte meerderheid akkoord gegaan met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), die op 1 januari 2015 in werking treedt. Gemeenten worden hierdoor definitief verantwoordelijk voor bepaalde zorgtaken, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Uw organisatie kan hier ook een rol in gaan spelen.

 

Gemeenten zullen vanaf volgend jaar een aantal taken krijgen, die nu onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) vallen. Zo zullen zij de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking gaan verzorgen, zodat langdurige zorg betaalbaar blijft. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde ook in met de motie dat de regering uiterlijk 1 oktober 2014 duidelijkheid geeft over onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten. Daarnaast komt er in 2016 een objectief verdeelmodel voor de verdeling van het Wmo-budget, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge sociaaleconomische, demografische en gezondheidsverschillen van gemeentes.   

 

Rol van oefentherapeut

Samen met de Jeugdwet en de Participatiewet vormt de nieuwe Wmo de spil rondom de hervorming binnen het sociaal domein, oftewel de decentralisatie van een aantal taken naar de gemeenten. Bij de uitvoering van de Wmo kan de oefentherapeut een rol gaan spelen door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden die ouderen en mensen met een beperking actief houden in de samenleving. 

 

Lees het hele artikel op de website van Bestuur Rendement.

Vorige artikel Pakketaanbieding Online profileren
Volgende artikel Vacature VvOCM-bestuur