Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

GLi: inkoopvoorwaarden en deadline zorgverzekeraars

donderdag 16 augustus 2018 / Categorieën: Niet-leden

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) wordt per 1 januari 2019 opgenomen in de basisverzekering. Verzekeraars Menzis, Zilveren Kruis, DFZ, Zorg & Zekerheid en CZ hebben laten weten hoe zij de leefstijlinterventie gaan inkopen. Inkoop van GLi gaat vooral via de huisartsenzorggroep.

  
Kort overzicht
Zorg & Zekerheid koopt de GLi rechtstreeks in bij zorgprofessionals die minimaal voldoen aan de competenties van een leefstijlcoach.

• Menzis, Zilveren Kruis, DFZ en CZ kopen de GLi in via de huisartsenzorggroepen. Als je in een gebied woont waar één van deze verzekeraars de preferente zorgverzekeraar is én je de GLi wilt gaan aanbieden, adviseren we je om contact op te nemen met de huisartsenzorggroep en de verzekeraar om afspraken te maken over de (inkoop van de) GLi. In de inkoopvoorwaarden staan verschillende deadlines hiervoor opgenomen.

• CZ: Alleen professionals die in het BLCN (register voor leefstijlcoaches) kunnen de GLi uitvoeren.

 

Deadlines

In de GLi inkoopvoorwaarden van sommige zorgverzekeraars is een deadline opgenomen voor huisartsenzorggroepen (samenwerkingsverbanden). Als deze van plan zijn om in 2019 de GLi aan te gaan bieden, moet er voor een bepaalde datum contact opgenomen worden met de zorgverzekeraar. Het is dus van belang dat je als oefentherapeut tijdig contact zoekt met de huisarts-zorggroepen (met wie je de GLi wilt aanbieden) én met de zorgverzekeraar.

 
Voorbeelden van zorgverzekeraars die een deadline hanteren zijn: 
Zilveren Kruis (31-08)
De Friesland Zorgverzekeraar (31-08)
Menzis (15-09)
Zorg en Zekerheid (17-09).
Eisen zorgverzekeraar 

Ben je als oefentherapeut van plan om de GLi aan te gaan bieden in 2019? Kijk dan even goed naar de inkoopvoorwaarden, eventuele eisen die gesteld worden aan een erkende GLi, de eventuele deadlines en welke samenwerkingsinitiatieven en/of huisartszorggroepen er mogelijk al zijn in jouw regio.


Het is namelijk zo dat niet elke (gecombineerde) leefstijl interventie opgenomen wordt in de basisverzekering. Elke zorgverzekeraar hanteert daar zijn eigen voorwaarden in.

Vorige artikel VvOCM-starter? Korting op NPi-cursussen!
Volgende artikel Evaluatie FBZ lidmaatschap en FBZ-nieuwsbrief