Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Kostenonderzoek paramedische zorg werkt toe naar eindrapportage

donderdag 19 december 2019 / Categorieën: Niet-leden

 Kostenonderzoek paramedische zorg werkt toe naar eindrapportage

Het gezamenlijke kostenonderzoek voor de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie is bijna afgerond. Op dit moment wordt nog gecontroleerd of de gegevens compleet zijn en kloppen. Voor oefentherapeuten worden 50 ingevulde vragenlijsten meegenomen in de eindrapportage. Dat is voldoende om een goed beeld te krijgen van alle belangrijke uitkomsten (onder meer de kostprijs per zitting, personeels- en praktijkkosten en productiviteit). Een team van Gupta Strategists werkt verder aan de analyse en rapportage. We bedanken alle praktijken die een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd! Gupta Strategists streeft ernaar om de conceptrapportage begin januari met alle opdrachtgevers te bespreken, zodat het onderwerp in het eerste bestuurlijk overleg op 28 januari  2020 op de agenda komt. De beroepsgroepen en verzekeraars besluiten vervolgens samen hoe zij de resultaten met hun achterban gaan delen.

Vorige artikel Symposium Intramuralen 12 mei 2020 'Zorg in beweging! Hoe dan?'
Volgende artikel Uitnodiging enquête monitor contractering paramedische zorg