Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Kostprijsberekeningsmodel

maandag 16 juni 2014 / Categorieën: Niet-leden

In 2013 is een kostprijsberekeningsmodel gepresenteerd aan de VvOCM-leden. Het model is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de eigen praktijkvoering en kostprijs (per behandeling) – en derhalve meer duidelijkheid te krijgen over een reële tarifering. Naar aanleiding van verschillende reacties is een vernieuwd model gemaakt, dat meer tegemoet komt aan de wensen van kleine en/of solopraktijken.

Klik hier om het vernieuwde model te openen.

 

We verzoeken u vriendelijk om het ingevulde model aan de VvOCM te sturen, zodat wij in gesprekken met de zorgverzekeraars een beter beeld hebben van de kostprijs en deze beter kunnen onderbouwen. Wij zullen uiteraard zorgvuldig met deze gegevens omgaan en de resultaten volledig anonimiseren.

U kunt het ingevulde model sturen naar info@vvocm.nl onder vermelding van ‘Kostprijsmodel’.

 

NZa-methode

 


Voor leden die vragen hebben over de NZA-methode: klik hier voor de beleidsregel. Voor solopraktijken is deze beleidsregel niet ter zake doende, dus hij is niet meegenomen in de toelichting
Vorige artikel Notulen achterbanraadpleging PSOT op 4 juni 2014
Volgende artikel Nieuwsbericht Zorgverzekeraars