Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Kwaliteit en cliëntervaringsonderzoek

donderdag 17 oktober 2013 / Categorieën: Niet-leden

De VvOCM is bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheid om een cliëntervaringsonderzoek/monitor (CEM) beschikbaar te maken voor alle leden. De ontwikkeling van een CEM (cliëntervaringsmonitor) staat overigens niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het totale kwaliteitsbeleid van de VvOCM - waarbij wij als beroepsvereniging het vertrouwen willen uitstralen dat alle werkende oefentherapeuten die lid zijn van de VvOCM voldoen aan alle kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

 

De VvOCM stelt een aantal eisen aan een cliëntervaringsmonitor. De eisen hebben betrekking op de administratieve lasten, kosten en resultaat. Belangrijk is ook dat de monitor door de buitenwereld wordt gezien als een waardevol instrument. De VvOCM heeft in deze fase gekozen voor een tweesporen beleid, waarbij enerzijds de Stichting TOP voor de bij haar aangesloten praktijken een monitor (KEO) ontwikkelt en in een pilot uitzet. Anderzijds heeft de VvOCM een onderzoek ingezet naar de bruikbaarheid van de verkorte CQ index zoals die onlangs voor de fysiotherapeuten aan de hand van een pilot is gevalideerd.

 

Wanneer beide onderzoeken zijn afgerond zullen we de resultaten naast elkaar leggen.

Vorige artikel HERINNERING: Studiedag PSOT op 16 november a.s.
Volgende artikel Regiovergadering 31 oktober