Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Minister zet druk op vermindering administratieve lasten eerste lijn

vrijdag 28 oktober 2016 / Categorieën: Niet-leden

Op uitnodiging van Minister Schippers van VWS, vond op 25 oktober 2016 bestuurlijk overleg plaats tussen zorgverzekeraars, het Paramedisch Platform Nederland (waar VvOCM deel van uitmaakt), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Ook bestuurder Marjan Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit was bij dit overleg aanwezig. 


Partijen zijn onder aanvoering van Zorgverzekeraars Nederland al een jaar  bezig om de administratieve lasten binnen de eerste lijn te verminderen. Tijdens het overleg met Minister Schippers kwam naar voren dat dit proces op bepaalde punten stroef verloopt. Zo had bijvoorbeeld de informatiestandaard die in 2015 opgenomen is in het register van het Zorginstituut Nederland, en die de uniformering van de verwijzing regelt, al door de zorgverzekeraars in de contracten opgenomen kunnen zijn. Dat zou een grote hoeveelheid overbodige administratie hebben gescheeld. Ook het uniformeren en verbeteren van de diagnose coderingslijst heeft nog steeds niet plaats gevonden. Daarnaast gaf de minister aan dat we van ‘het gestold wantrouwen’ af moeten. 

 

 

De  minister heeft alle partijen opgeroepen om zich serieus in te zetten en vaart te maken. Zij zal persoonlijk toezien op voortgang en verwacht in januari 2017 duidelijke resultaten gerapporteerd te krijgen.

 

 

  

Programma Administratieve Lasten
Dit programma heeft als doel om de administratieve lasten te verminderen, maar resultaten zijn niet scherp geformuleerd en de termijnen die zijn gesteld geven geen hoop op  verbetering in het contractjaar  2017. De minister heeft in dat overleg  toegezegd dit te zullen monitoren.
Klik hier voor het programma

Vorige artikel Vragen over reprorecht
Volgende artikel Uitnodiging VvOCM Algemene Ledenvergadering