Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Nieuwe richtlijn HASP-paramedicus

Nieuwe richtlijn HASP-paramedicus

maandag 21 december 2020 / Categorieën: Niet-leden

De nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus) biedt artsen en paramedici een basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Naar verwachting zal de nieuwe richtlijn begin 2021 worden opgeleverd.

In de nieuwe richtlijn HASP-paramedicus is vastgelegd:

  • op welke momenten arts en paramedicus informatie uitwisselen over een patiënt (via berichten);
  • welke gegevens arts en paramedicus met elkaar uitwisselen.

Je kunt gebruikmaken van de HASP-viewer. Deze bestaande online tool is uitgebreid op basis van de nieuwe richtlijn. Je vindt hier de afgesproken berichten.

 

Aanknopingspunten implementatie IT-systemen
De richtlijn geeft ook de aanknopingspunten voor implementatie in de IT-systemen van de zorgverleners. Denk hierbij aan:

  • het presenteren van de juiste invulformats (een invulscherm met de rubrieken in de juiste volgorde);
  • het aanreiken van de juiste rubrieken voor gegevensuitwisseling;
  • het voorzien in spiegelinformatie over juiste invulling en tijdigheid.

 

Samenhang met richtlijn HASP

De richtlijn HASP-paramedicus is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast. De basis is overgenomen en waar nodig specifiek gemaakt voor informatie-uitwisseling met de paramedicus. Uit de vervallen richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut is de uitwerking van berichtuitwisseling voor ‘Directe toegang’ overgenomen.

 

Toepasbaarheid HASP voor oefentherapeuten

Op dit moment zijn de ondersteunende IT-systemen nog niet ingericht om de richtlijn HASP-paramedicus te implementeren en te ondersteunen. De ondersteuning van deze IT-systemen wordt eerst middels de pilot geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot zullen de IT-systemen verder ingericht worden. Een precieze tijdslijn hierover is nog niet duidelijk, maar VvOCM is betrokken bij dit proces en waakt ervoor dat deze implementatie breed ingezet kan worden onder oefentherapeuten.

VvOCM herziet aankomend jaar de huidige richtlijn ‘Verslaglegging’. We zullen de aanbevelingen van de richtlijn HASP-paramedicus in de richtlijn ‘Verslaglegging’ verwerken.

 

Totstandkoming richtlijn

De richtlijn HASP-paramedicus is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, LHV, Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD),  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en vervangt de huidige richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.

Vorige artikel Oefentherapiepraktijken blijven open
Volgende artikel Gezocht: leden ontwikkelteam bacheloropleiding