Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Oproep / Vacature: Regiofunctionaris Samenwerking

donderdag 23 oktober 2014 / Categorieën: Niet-leden

 

Voor het regioteam Noord Nederland zijn we per 2015 op zoek naar twee nieuwe functionarissen Samenwerking.

Ben je op zoek naar een uitdagende en - voor een groot deel zelfinvullende –functie? Wil je helpen om Oefentherapie in Noord Nederland sterker op de kaart te zetten? En wil je meegaan met de nieuwe ontwikkelingen binnen de beroepsgroep?  Reageer dan op deze vacature en meld je aan! En ja, je krijgt hiervoor een vergoeding en accreditatiepunten!

Hieronder lees je de ervaringen van de huidige regiofunctionarissen Samenwerking:  Liesbeth Tijdens en Marjan de Haan.

 

Functieomschrijving

De pijler Samenwerking staat voor alle contacten met gelieerde organisaties : ROS’en en Zorgverzekeraars. Op Het Beweegplein vind je de precieze functieomschrijving.


Beleid regioteam

Het doel is om op regionaal niveau de lijn van het landelijke beleid door te voeren, maar dan wel volgens een beleid wat past bij onze regio. Daarom is er door het regioteam voor alle pijlers in 2011 een regionaal beleid opgesteld. Dit beleid geeft een duidelijke richting (missie en visie) waar wij als team (en regio) naartoe willen werken, met daarin per pijler ieder zijn eigen taken.

 

Vanuit de functie samenwerking richten wij ons op twee zaken: Samenwerking met de ROS’en en samenwerking met de zorgverzekeraars. Omdat er in de regio 3 ROS’en en 3 grote zorgverzekeraars zijn, wordt de functie opgedeeld en uitgevoerd door twee personen.

Marjan de Haan heeft zich afgelopen vier jaar  gericht op de 3 ROS’en in Noord Nederland: ELANN Groningen, Progrez  en ROS Friesland.  Liesbeth Tijdens heeft zich gericht op de 3 grootste zorgverzekeraars: Menzis, Achmea en De Friesland.

 

Als functionaris samenwerking krijg je een delegerende taak. Je stuurt diverse subfunctionarissen aan die naar de overleggen van de ROS’en en de zorgverzekeraars gaan. Op deze manier worden de regioleden ook meer betrokken bij het beleid . Indien nodig maak je zelf contact met deze organisaties of zit je aan bij een overleg.

Er zijn momenteel  8 subfunctionarissen werkzaam binnen deze functie en we zijn nog op zoek naar 2 subfunctionarissen voor het overleg met Achmea en Menzis.

 

Eigen ervaring over de werkzaamheden

Deze functie hebben wij gezien als een persoonlijke en professionele uitdaging. Wij hebben hier dan ook veel van geleerd. Het werken in het regioteam heeft ons bijvoorbeeld  een duidelijker beeld gegeven van het werken in een bestuur, van de hele regio Noord Nederland en ook in het reilen en zeilen van de VvOCM.

Op de laatste ledenvergadering was dit ook te horen van de beide sprekers die een functie hebben of hadden in het regioteam. Zij hebben nu een voortrekkersrol in visie en beleid van hun praktijk.  Beiden vonden dat dit onder andere te danken hadden aan kennis en contacten bij hun werk voor de regio.

 

Binnen het bestuur heb je regelmatig een overleg met het gehele regioteam, voor ons team is dat ongeveer 5-6 keer per jaar geweest. Op deze manier krijg je goed inzichtelijk waar iedere pijler mee bezig is en hoe je met je eigen pijler hierop in kan spelen. Daarnaast wordt er vanuit de landelijke vereniging ook 2x per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle regiofunctionarissen  van Nederland. Hierin komen bepaalde onderwerpen aan de orde en krijg je een beeld van wat er elders in het land gebeurd. Via een regiomailbox is het makkelijk om contacten te hebben met de functionarissen van de andere regio’s.
Het werk, wat je besteedt aan de projecten, is goed in te delen aan je eigen tijd en ook het aantal overleggen is goed aan te passen aan je eigen mogelijkheden.

 

Vergoeding / Accreditatie/Ondersteuning
Voor je werk als regiofunctionaris  wordt er vanuit de VvOCM een jaarlijkse vergoeding gegeven. Voor de afgelopen jaren is dit € 1200,- per functionaris geweest.

Naast deze vergoeding, krijg je ook jaarlijks geaccrediteerde punten voor je functie (jaarlijks  15 punten). Ook cursussen die je aangeboden worden door de VvOCM op het gebied van je bestuurlijke functie worden betaald door de VvOCM en krijg je extra punten voor.

Het eerste half jaar word je nog ondersteund door degene die jij opgevolgd hebt. Je wordt dus echt niet in het diepe gegooid!

 

Leuk!

Er is een grote vertrouwenssfeer binnen het team. Ieder kan ook steun van de anderen rekenen als dat nodig is. Daarbij vinden we dat het ook leuk moet blijven. Dus letten op effectieve vergadertijd

 en afwisseling met een etentje vooraf aan de vergadering.

Een vergadering is geen opgave, maar gewoon, gemoedelijk met elkaar constructief werken aan de toekomst van onze regio.

Wij denken dat we met het huidige regioteam een goede basis hebben gelegd waarop nu verder gebouwd kan worden om van de Oefentherapie in Noord Nederland een sterke beroepsgroep te maken!

 

Mis deze kans om een schat aan ervaring en contacten op te doen niet.

Het zal een blijvende verandering in de bepaling van je beroepsmatige strategie worden! En stuur je reactie naar regiomanager marja nijhof G.Nijhof@inter.nl.net


 

Vorige artikel Multidisciplinair symposium rondom Multiple Sclerose
Volgende artikel Promotiepakket Week van de Oefentherapie