Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Uitnodiging voor ALV op 10 december 2013

maandag 25 november 2013 / Categorieën: Niet-leden

Het bestuur van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VvOCM op dinsdag 10 december  2013 om 19.00 uur, Aristo Accommodatie, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.

 

Klik hier voor de agenda. Vanaf dinsdag 26 november a.s. 17.00 uur kunt u onder VvOCM / ALV de volgende documenten downloaden:

  • - Conceptverslag van de ALV van 10 juni 2013  
  • - Wijzigingsvoorstel statuten en HHR
  • - Activiteitenplan 2014
  • - Begroting 2014
  • - Volmachtformulier               

Als u niet op de ALV aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw stem uitbrengen door een ander lid van de VvOCM daartoe een schriftelijke volmacht mee te geven. Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde een stem uitbrengen (statuten, art. 18 punt 3).

 

In verband met de grootte van de zaal vragen we u dringend uw geplande aanwezigheid uiterlijk 3 december te melden bij het secretariaat van de VvOCM via info@vvocm.nl

 

In verband met een goede voorbereiding verzoeken we u vriendelijk vragen voor de Rondvraag ook uiterlijk 3 december te melden bij het secretariaat van de VvOCM.

 

 

Graag tot ziens op 10 december!

 

 

Vorige artikel Folder over onderzoek Chronisch Pijn Protocol
Volgende artikel Ontwikkelingen CONO-register