Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

VvOCM en SOLKNET: Vooralsnog geen samenwerkingsafspraken

donderdag 25 februari 2016 / Categorieën: Niet-leden

Als VvOCM vinden wij het heel belangrijk om initiatieven die worden opgepakt door de achterban te ondersteunen en daar waar mogelijk te versterken. Bij voorkeur zoveel mogelijk in gezamenlijkheid, zodat wij de belangen van leden van onze vereniging optimaal kunnen behartigen.
 
Daarom heeft het bestuur van de VvOCM in de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd met een afvaardiging van het bestuur van SOLKNET. Dit met als doel de samenwerking te intensiveren. We hebben hierover prettige en open gesprekken kunnen voeren de afgelopen maanden. 
 
Vanuit de VvOCM is het cruciaal, want in het belang van alle oefentherapeuten, om eenduidig op te treden naar stakeholders en dit in afstemming te doen. Natuurlijk is inbreng vanuit netwerken of ander soort geledingen waarin oefentherapeuten participeren daarbij gewenst. SOLKNET heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de samenwerking die niet verenigbaar zijn met deze visie van de VvOCM.
Naar idee van de VvOCM zullen strategie, beleid en de boodschap die wordt uitgedragen op elkaar afgestemd moeten zijn. Dit in het belang van al onze leden en in het bijzonder de psychosomatisch oefentherapeuten  
 
Deur open
Wij houden als VvOCM de deur open en gaan graag verder in gesprek om te kijken hoe en waar we elkaar kunnen versterken. We hopen van harte dat de tijd op korte termijn wel rijp is voor het maken van nadere afspraken die beiden passen.
 
Tot die tijd zullen wij vanuit de VvOCM, indien wenselijk en in het belang van de psychosomatische oefentherapeuten en algemeen oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die met cliënten met SOLK- gerelateerde klachten werken, de samenwerking opzoeken. 
 
Van harte welkom
Graag zou wij ook van de psychosomatisch oefentherapeuten vernemen hoe zij zich binnen de VvOCM vertegenwoordigd willen zien, nu het platform PSOT hiervoor niet de juiste vorm blijkt te zijn. Ideeën en initiatieven vanuit het veld zijn van harte welkom! Deze kun je mailen naar de secretaris van het bestuur, Kitty Hueting, e-mail: kitty@vvocm.nl 
Als je liever telefonisch overlegt, geef dat dan per mail door met je telefoonnummer en wanneer je bereikbaar bent. Dan zullen we contact met je opnemen.

Vorige artikel Aanmelden RAV regio Gelderland 14 april
Volgende artikel LET OP: Regiovergadering Midden Nederland op 6 april