Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Zorgbranche ontmoet AGB

vrijdag 27 juni 2014 / Categorieën: Niet-leden

Op donderdag 5 juni jongstleden vond in Hotel Van der Valk in Vianen een informatiebijeenkomst plaats over het vernieuwde AGB-register. Ruim 150 zorgaanbieders, softwareleveranciers en afgevaardigden van branche- en beroepsverengingen maakten van de gelegenheid gebruik om inhoudelijk meer te weten te komen over de aanleiding, de uitwerking en de resultaten van de vernieuwing van het AGB-register en de mogelijkheden die het hen (op termijn) oplevert. Aurelia Kroezen was namens de VvOCM aanwezig bij deze bijeenkomst.

 
Plenaire bijeenkomst

Tijdens een gemeenschappelijke sessie werden de belangrijkste wijzigingen van het AGB-register getoond en toegelicht. Uit de interactie met de aanwezigen bleek dat er vooral veel behoefte is aan informatie met betrekking tot de toepasbaarheid van AGB-codes. Ook werd duidelijk dat er wezenlijke verschillen zijn in het verstrekken en gebruik van AGB-codes bij de verschillende doelgroepen, specifiek zorgaanbieders binnen de ZVW en de AWBZ. Dit is een belangrijk punt waar in de toekomst zeker rekening mee gehouden zal worden.

 
Parallelle bijeenkomsten

Na het gemeenschappelijke stuk kregen zorgaanbieders, softwareleveranciers en afgevaardigden van branche- en beroepsverenigingen gelegenheid om in deelsessies per doelgroep interactief informatie te delen en met specialisten het gesprek aan te gaan over de aanpassingen en het vereenvoudigen van het administratieve proces. De uitkomsten van de parallelle bijeenkomsten zijn aanleiding voor vervolggesprekken met een aantal aanwezigen uit verschillende doelgroepen. Van mogelijke uitwerkingen van deze gesprekken en vervolgstappen die op termijn genomen gaan worden zullen we je op de hoogte houden.

 
Evaluatie
Deze informatiebijeenkomst is een goede start richting administratieve lastenverlichting, waarbij voornamelijk de toepasbaarheid en het gebruik van AGB-codes nadere afstemming behoeft.

Op de website www.agbcode.nl vind je onder het tabblad 'Vernieuwing AGB' de sheets van de verschillende presentaties. 

Vorige artikel Richtlijnen Bekkenklachten en Verslaglegging
Volgende artikel Nieuwsbericht Zorgverzekeraars