Richtlijnen, Meetinstrumenten, Protocollen, Zorgmodules/-standaarden

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare richtlijnen voor Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Daaronder staan ook relevante documenten voor de oefentherapie specialisaties psychosomatische oefentherapie en kinderoefentherapie. Daarna vind je relevante meetinstrumenten voor alle oefentherapeuten. 

Richtlijnen Oefentherapie Cesar en Mensendieck

Multidisciplinaire richtlijnen

Aan onderstaande multidisciplinaire richtlijnen heeft de VvOCM meegewerkt of geautoriseerd. Eronder staan andere websites vermeld waarop overige multidisciplinaire richtlijnen staan die relevant kunnen zijn voor een oefentherapeut.

Kinderoefentherapie

 TitelAangepast opGrootte
Ga naar www.kinderoefentherapie.nl22-2-2018Unknown

Meetinstrumenten

In iedere richtlijnen is het gebruik van relevante meetinstrumenten beschreven. Hieronder is een overzicht van de meest gebruikte meetinstrumenten voor de oefentherapeut te vinden. 

Voor een overzicht van andere meetinstrumenten kun je kijken op: 

www.meetinstrumentenzorg.nl
www.fysiostart.nl


Zorgmodules en -standaarden

Een zorgstandaard beschrijft de noodzakelijke onderdelen waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte aan moet voldoen. Het beschrijft de gehele zorg, zelfmanagement door de patiënt, de inhoud van de zorg en de organisatiestructuur van het zorgproces met bijbehorende kwaliteitsindicatoren. Waar een zorgstandaard in meer algemene termen is gesteld, beschrijft een richtlijn in detail de inhoud van de zorg. Samen vormen ze een integrale eenheid. Een zorgstandaard is gericht op een bepaald ziektegebied. Zorgmodules zijn gericht op niet-ziektespecifieke zorg en daarmee gericht op de ondersteuning van het zelfmanagement.