Oefentherapie Cesar

De vierjarige bachelor opleiding Oefentherapie Cesar aan de Hogeschool Utrecht leidt studenten op tot professionals in de gezondheidszorg. Als student Oefentherapie leer je een patiënt begeleiden naar een zo optimaal mogelijk bewegingspatroon. Je observeert hoe iemand beweegt en je analyseert of dit een goede functionele manier van bewegen is. Je bedenkt bovendien creatieve oplossingen voor bewegingsproblemen. Verder is het belangrijk dat je iemands gedrag kunt beïnvloeden. De patiënt zal het geleerde immers moeten inpassen in het dagelijks leven, in zijn beroep, in zijn sport en in zijn hobby.

 

Deze beroepseigenschappen worden in het eerste jaar onderbouwd door theoretische vakken als: anatomie, fysiologie, neurologie, orthopedie en communicatie. Naast de theorie wordt vanaf dag één van de opleiding gestart met praktijk gerelateerde vakken. In de loop van de studie zal het accent steeds meer liggen op het uiteindelijke beroep. Denk hierbij aan het volgen van stages, een specialisatie middels een minor en het uiteindelijke afstuderen.

Als oefentherapeut Cesar werk je meestal in een gezondheidscentrum of eigen praktijk.

 

 Klik op het plaatje voor een filmpje over de opleiding oefentherapie Cesar.

 

Meer informatie over de opleiding Oefentherapie Cesar vind je op de website van de Hogeschool Utrecht: www.hu.nl
Of kijk voor een actueel overzicht op de Facebook-pagina van de HU.

 

LET OP: Op 10 maart is de eerstvolgende open dag!