Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Herziene Richtlijn Hartrevalidatie

dinsdag 5 maart 2024 / Categorieën: Niet-leden

Niet alle patiënten met coronair lijden of chronisch hartfalen revalideren na ontslag uit het ziekenhuis en een deel stopt in de loop van het programma. Dat moet beter! Hartrevalidatie zorgt namelijk voor 50% minder kans op nieuwe hartproblemen en 35% minder kans om te overlijden door hartproblemen1. Daarom is de belangrijkste wijziging ten opzichte van de richtlijn uit 2011 dat we niet meer uitgaan van een standaard hartrevalidatieprogramma. De herziene richtlijn geeft de aanbeveling om persoonsgerichte zorg in te zetten, waarbij het klinisch redeneren van de therapeut en het samen beslissen met de patiënt centraal staat. 

 

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en het verminderen van praktijkvariatie waren de aanleiding om de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie uit 2011 te herzien. De richtlijn beschrijft niet het hele zorgpad, maar geeft aanbevelingen voor de belangrijkste knelpunten bij Hartrevalidatie. Zo gaat de richtlijn met name in op multidisciplinaire poliklinische hartrevalidatie (fase II). Alle betrokken (para)medici en patiëntvertegenwoordigers hebben in de voorbereiding meegedacht over de knelpunten.  

 

Deze richtlijn is gericht op oefen- en fysiotherapeuten die patiënten met coronair lijden of chronisch hartfalen behandelen en begeleiden, ongeacht de setting (eerstelijns­praktijk, een ziekenhuis of een revalidatie-instelling; mono- of multidisciplinaire setting). 

 

Persoonsgericht zorg 

In de richtlijn is het advies om persoonsgerichte zorg in te zetten binnen het beweegprogramma van fase II-hartrevalidatie bij patiënten met coronair lijden of chronisch hartfalen. Betrek daarbij de patiënt actief bij de besluitvorming rond hun diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg om samen de best passende behandeling te kiezen. In de richtlijn zijn bijvoorbeeld tips te vinden over samen beslissen. Op deze manier bied je zorg op maat. Deze aanpak past binnen de huidige ontwikkelingen. 

 

Mogelijkheid uitvoering in de eerstelijn 

Om de therapietrouw te verhogen, is het belangrijk dat de oefen- en fysiotherapeutische zorg aansluit bij de behoeftes van de patiënt. Onder andere de leefsituatie, fysiek functioneren, angst, beperkte gezondheidsvaardigheden en toegang tot de zorg zijn van invloed. Bied bijvoorbeeld het programma op verschillende tijden aan en gebruik de tips voor begrijpelijk communiceren. Ook kan een patiënt gebaat zijn om thuis met behulp van telerevalidatie te trainen. Maar ook een beweegprogramma uitgevoerd in de eerstelijns oefen- of fysiotherapiepraktijk is mogelijk. Overweeg dit alleen als er wordt voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid, en faciliteiten. 

 

Meer informatie 

De herziene richtlijn is een initiatief van KNGF en VvOCM. De ontwikkeling is gefinancierd uit de middelen van het ‘Systeemadvies fysio- en oefentherapie - Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg’. 

 

Klik hier om de richtlijn te bekijken.

 

1 Bron: Harteraad.nl

Vorige artikel Jubileumevenement: Oefentherapie is de toekomst
Volgende artikel Wat weet jij over beperkte gezondheidsvaardigheden?

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl