Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Intake en behandeling op één dag

zaterdag 1 november 2014 / Categorieën: Niet-leden

Afgelopen week berichtte de KNGF dat fysiotherapeuten vanaf 2015 patiënten direct kunnen behandelen na een intake. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden geholpen als dat nodig is. De NZa maakt dit mogelijk op verzoek van de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten KNGF en de consumentenorganisaties NPCF en de Consumentenbond. Nu geldt nog de regel dat screenen/onderzoeken en behandelen door de fysiotherapeut op eenzelfde dag niet vergoed mag worden. Dat mag nu alleen als er sprake is van een medische noodzaak. In praktijk blijkt het soms lastig om dit aan te tonen. Hierdoor wordt de declaratie van een zitting na Screening en Intake & Onderzoek meestal afgekeurd. Met deze wijziging wordt het mogelijk om de behandeling, als dit nodig is, direct na Intake & Onderzoek te starten.

 

Oefentherapeut

Voor de oefentherapie staat een dergelijke beperkende declaratievoorwaarde niet in de regelgeving van de NZa. Dit betekent dat op dit moment qua NZa-regelgeving geen belemmering wordt opgeworpen aan de oefentherapeut om na een screening en/of intake & onderzoek na screening/verwijzing de patiënt meteen te behandelen en dit in rekening te brengen. Dat in de praktijk de zorgverzekeraar hier in de contractering wellicht andere afspraken met de zorgaanbieder maakt, staat hier los van. Voor oefentherapeuten is dus de zorgverzekeraar de beperkende factor geweest, niet de regelgeving van de NZa. Kortom: lees het contract ~met de zorgverzekeraar er goed op na!

 

Volg ook de discussie op LinkedIn over dit onderwerp

 

Vorige artikel notulen achterbanvergadering dinsdag 7 oktober
Volgende artikel Is uw kwaliteitsregistratie (nog) actueel?