Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Ontwikkelingen CONO-register

maandag 2 december 2013 / Categorieën: Niet-leden

Begin september hebben NZa en VWS om tafel gezeten om het traject voor het herijken voor het herijken van de CONO-beroepentabel vast te stellen. De VvOCM is erg verheugd over deze ontwikkeling waar we al lange tijd op hebben aangedrongen bij zowel de NZa als VWS. Beide organisaties erkennen het belang van het herzien van de beroepentabel en de financieringsstructuur. Inmiddels heeft het overleg geleid tot een aantal nieuwe beleidsregels waarvan de belangrijkste voor onze beroepsgroep zijn BR/CU-5101 en BR/CU-5099.

 

Op 12 december is door de VvOCM een wijziging ingediend bij DBC-onderhoud. Op 19 december is daar een reactie op gekomen: "Een besluit is nog niet genomen, maar de NZa geeft aan binnenkort een beleidsregel te publiceren over dit onderwerp. Ik houd uw verzoek in portefeuille tot er duidelijkheid is op dit punt'.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

 

Wilt u de details van deze beleidsregels lezen? Klik hieronder om te downloaden:

- BELEIDSREGEL BR/CU-5099

- BELEIDSREGEL BR/CU-5101
 

Vorige artikel Uitnodiging voor ALV op 10 december 2013
Volgende artikel Cursus Hogeschool Utrecht