Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Algemene Ledenvergadering op 4 juni a.s.

donderdag 15 mei 2014 / Categorieën: Niet-leden

Op woensdag 4 juni a.s. vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering van de VvOCM plaats. Vanaf 18.30 uur is er inloop, aanvang 19.00 uur. Deze keer beginnen we met een externe spreker. We hebben Lucielle van den Broek van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici uitgenodigd om meer te vertellen over de nieuwe criteria die vanaf 2015 gaan gelden.


Daarna volgt de gewone ALV. Klik hier om de complete agenda te downloaden.
De onderstaande documenten zijn uiterlijk 21 mei a.s. beschikbaar via deze website - onder de map VvOCM / ALV:

·     conceptverslag van de ALV van 10 december  2013  

·     jaarverslag 2013

·     financieel jaarverslag 2013

·     richtlijn verslaglegging

·     richtlijn bekkenklachten

·     volmachtformulier                          

Is het voor jou niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de ALV, dan kun je toch jouw stem uitbrengen door een ander lid van de VvOCM een schriftelijke volmacht mee te geven. Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde een stem uitbrengen (statuten, art. 18 punt 3).

 

Locatie en aanmelden
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in Aristo Accommodatie, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. 
In verband met de grootte van de zaal vragen we je uiterlijk 27 mei te melden of je aanwezig bent. Dit kan door middel van een e-mail naar het secretariaat van de VvOCM, 
info@vvocm.nl.

Ook vragen voor de rondvraag kunnen naar dit adres.


Graag tot ziens op 4 juni!

Vorige artikel Artikel in De Telegraaf over chronische pijn
Volgende artikel Masterclass Wmo