Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

CZ contracteert per 1 april 2022 meer leefstijlcoach-registraties

CZ contracteert per 1 april 2022 meer leefstijlcoach-registraties

maandag 7 maart 2022 / Categorieën: Niet-leden

Het afgelopen jaar hebben KNGF en SKF, NVD, VvOCM en CZ-groep constructieve gesprekken gevoerd over het leveren van kwalitatief goede zorg op het gebied van leefstijlcoaching. Het resultaat hiervan is dat CZ-groep de aantekening ‘leefstijlcoach’ van KNGF/SKF, NVD en VVOCM erkent én voor de uitvoering van de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) contracteert vanaf 1 april 2022. Er komt een nieuwe VvOCM-procedure voor de aantekening leefstijlcoach via EVC.

CZ erkent meer registers/ leefstijlcoaches-registraties   
CZ erkent nu meer registers, ofwel meer verschillende leefstijlcoach-registraties, dan voorheen. Alle betrokken organisaties zijn het erover eens dat een leefstijlcoach kennis, vaardigheden en competenties moet bezitten om kwalitatief goede GLI-zorg te kunnen leveren. Hiervoor zijn (bij)scholing en werkervaring vereist. CZ-groep evalueert de komende twee jaar of de kwaliteit van de leefstijlcoaches voor hen voldoende geborgd is. 

Door CZ erkende registraties leefstijlcoach
Naast het register Kabiz (waar BLCN zijn kwaliteitsregister heeft ondergebracht) erkent de CZ- groep nu ook de registers: KRF NL (KNGF), Keurmerk Register (SKF) en Kwaliteitsregister Paramedici (NVD/VvOCM). Leefstijlcoaches die in een van deze registers geregistreerd staan kunnen vanaf 1 april 2022 een overeenkomst bij de CZ-groep aanvragen voor het uitvoeren van de Gecombineerde Leefstijl Interventie, GLI. CZ beoordeelt de aanvraag aan de hand van de voorwaarden van het aangepaste zorginkoopbeleid GLI 2022. Hierover is binnenkort informatie op de CZ-website te vinden.  

Nieuwe VvOCM-procedure voor aantekening leefstijlcoach
Als je de verkorte opleiding tot leefstijlcoach gevolgd hebt, voldoe je aan de eisen die de CZ-groep stelt en kun je 1 april een aanvraag doen. De bestaande EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) voor het verkrijgen van de aantekening leefstijlcoach van VvOCM voldoet nu niet helemaal aan de CZ-eisen. Daarom stelt VvOCM stelt nu aanvullende criteria en een procedure op voor het aanvragen van de aantekening ‘leefstijlcoach’ voor oefentherapeuten bij CZ. Zodra de procedure bekend informeren we je nader. De aantekening oefentherapeut-leefstijlcoach is nodig om voor vergoeding door CZ in aanmerking te komen. 

Vorige artikel KNGF -Richtlijn Zelfmanagement klaar voor gebruik & lezing
Volgende artikel KNGF-richtlijn Oncologie gepubliceerd i.s.m. VvOCM