Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Toolkit Mantelzorg voor paramedici

donderdag 28 januari 2016 / Categorieën: Niet-leden

‘Ziek ben je niet alleen’, vertelt een mantelzorger die de zorg draagt voor zijn echtgenote die herstellende is van een hersenbloeding. Goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. Zij hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. De toolkit Mantelzorg voor paramedici geeft paramedici concrete handreikingen hoe zij kunnen samenwerken met mantelzorgers en hen kunnen ondersteunen. 

 

Voor wie?

De toolkit Mantelzorg voor paramedici is bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici die willen samenwerken met mantelzorgers en hen willen ondersteunen.

 

Inhoud

De toolkit bestaat uit twee delen. In het algemene deel staan basiskennis en praktische handvatten voor de samenwerking met mantelzorgers. Hoe kunt u mantelzorgers nog beter in beeld krijgen en met hen in gesprek gaan over hun rol in de behandeling en ondersteuning van de cliënt? En hoe kunt u signalen van overbelasting herkennen? In het verdiepingsdeel van de toolkit staan methodieken voor de praktijk van het ondersteunen en coachen van mantelzorgers. Voorbeelden zijn: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en diverse vragenlijsten om inzicht te krijgen in de (over)belasting van mantelzorgers.

 

Gezamenlijke uitgave

De toolkit Mantelzorg voor paramedici is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van beroepskrachten en mantelzorgers. De toolkit is een gezamenlijke uitgave van het Expertisecentrum Mantelzorg,  Ergotherapie Nederland, het KNGF en de VvOCM. Voor het fotomateriaal willen we Astrid Kuster van Praktijk Hasselo hartelijk danken!

 

Heeft u vragen over de toolkit dan horen wij dat heel graag van u! 

U kunt mailen naar Wendy van Lier, e-mail: w.vanlier@vilans.nl

 

·         Uitgever: Expertisecentrum Mantelzorg

·         Jaar van uitgave: 2016

·         Klik hier om de Toolkit Mantelzorg voor paramedici te downloaden (PDF)

Vorige artikel Werkgroep Administratieve last PPN/fysiotherapie van start
Volgende artikel Vragenlijst PSOT: uren en kosten